streda 7. novembra 2018

Lieky: Adolescenti si myslia, že im nemôžu ublížiť


Slovenskí stredoškoláci nemajú dostatočné vedomosti o tom, aké zdravotné riziká im hrozia pri užívaní liekov. Kritickým je práve obdobie dospievania, kedy začínajú užívať lieky bez dohľadu rodičov. Podľa výskumu Katedry farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) sú nedostatočné najmä vedomosti o rizikách liekov proti kašľu a bolesti, na alergiu a následkoch užívania dvoch rôznych liekov súčasne.

Výskum tiež poukázal na to, že slovenskí adolescenti sú aktívnymi a častými užívateľmi liekov nielen na lekársky predpis, ale aj liekov bez lekárskeho predpisu, ktoré sami získavajú.
Viac než polovica adolescentov, aj z najmladších vekových skupín, užívala lieky bez toho, aby o tom rodičia vedeli. „Stredoškolská mládež je zraniteľná skupina, ktorá je vystavená množstvu informačných vplyvov s dosahom na celý život. Zistenia o ich chabom povedomí o liekoch nás upozorňujú na potrebu zlepšenia tohto stavu, aby sa tak predišlo zbytočným liekovým problémom u mladých", uviedol rektor bratislavskej UK Karol Mičieta. Z výskumu farmaceutov tiež vyplynulo, že dievčatá mali lepšie vedomosti o rizikách a o liekoch s rodičmi diskutovali častejšie než chlapci. „Podstatným zistením bolo, že rodičia, ktorí takisto nemajú dostatok vedomostí o liekoch ich detí, ovplyvňujú svoje adolescentné deti v oblasti užívania liekov", dodala doktorandka Zuzana Klimaszová.

Výskum prebiehal na 12 stredných školách po celom Slovensku. Je výnimočným v európskom aj svetovom meradle, keďže problematike užívania liekov adolescentmi sa doteraz venovala len minimálna pozornosť. Slovenskí vedci inšpirujú aj iné krajiny, aby sa výskum v tejto oblasti intenzívne rozbehol. Autori výskumu zdôraznili potrebu diskusie o doplnení vzdelávacích programov a vypracovaní materiálov pre deti a ich rodičov o užívaní liekov a ich rizikách.