štvrtok 8. novembra 2018

Výzva: Vouchery na služby marketérov aj programátorov


O kreatívne vouchery na služby marketérov a programátorov môžu mikro-, malí a strední podnikatelia (MSP) žiadať do 31. decembra 2018. Získané vouchery je možné využiť na projekty s maximálnou dĺžkou trvania 6 mesiacov.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) zverejnila 5. novembra 2018 výzvy na predkladanie žiadostí o kreatívne vouchery v odvetví reklama a marketing, a tiež IKT – programovanie. Na každú z výziev je k dispozícii 750.000 eur. Voucher pokrýva 50 % oprávnených nákladov a jeho maximálna výška je 5.000 eur. Podnikatelia, ktorí získajú voucher, zaplatia celú zákazku a po predložení kompletnej dokumentácie im SIEA voucher spätne preplatí. Vouchery v odvetví IKT – programovanie môžu podniky využiť na dodanie informačných systémov, softvérových riešení a aplikácií určených pre interné procesy. Softvérové riešenia a aplikácie, ktoré sú súčasťou externej komunikácie s verejnosťou, sú predmetom podpory pri voucheroch z odvetvia reklama a marketing. V týchto prípadoch môže ísť napríklad o vytvorenie alebo aktualizáciu webstránky, e-shopu alebo vytvorenie mobilnej či facebookovej aplikácie. Kreatívne vouchery v odvetví reklama a marketing je možné použiť aj pre poradenstvo v oblasti reklamy, marketingu a komunikácie, vrátane digitálnych kampaní a správy sociálnych sietí, ale aj na samotnú tvorbu reklamných kampaní.
      
Návod, ako postupovať pri podávaní žiadosti, obsahuje príručka pre žiadateľa, ktorá je zverejnená na stránke vytvor.me. Registrovať žiadosti o kreatívne vouchery je možné počas pracovných dní v čase od 12. h do 20. hod. Od momentu zaregistrovania sú pre podnikateľa v systéme rezervované prostriedky na jeho voucher. Dôležitou súčasťou žiadostí je určenie budúceho dodávateľa, ktorého si podnikateľ vyberá na základe cenového prieskumu. Formuláre slúžiace na vypracovanie zadania a vyhodnotenie prieskumu, ktorý je potrebné vykonať ešte pred on-line registráciou žiadosti, sú k dispozícii na stiahnutie pri jednotlivých výzvach. Kreatívci, ktorí sa chcú stať dodávateľmi podporovaných služieb alebo diel, musia spĺňať podmienky pre zverejnenie v Galérii realizátorov. Aktuálne je v Galérii zverejnených viac ako 200 profilov subjektov kreatívneho priemyslu.

Vo výzvach vyhlásených v roku 2018 môže podnikateľ získať len jeden kreatívny voucher. Od augusta 2018 sú k dispozícii vouchery v odvetví architektúra v maximálnej hodnote 10.000 eur a v odvetví dizajn v maximálnej hodnote 5.000 eur. Poskytovanie pomoci prostredníctvom kreatívnych voucherov je súčasťou aktivít národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie. V rámci jeho trvania budú vydané kreatívne vouchery v celkovej hodnote 7,5 milióna eur pre minimálne 1.500 podnikov.