utorok 6. novembra 2018

Novinka: Aplikácie BiznisInfo

Podnikatelia sa musia permanentne venovať zmenám v legislatíve. Podľa štatistík sa v priemere každé dva týždne mení niektorý z kľúčových zákonov. Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS) sleduje meniacu sa legislatívu pri desiatich najdôležitejších zákonoch pre podnikateľov a pripravilo pomocníka, ktorý ho ľudskou rečou upozorní na dôležité zmeny v podnikateľskom prostredí.

Najčastejšie sa menil zákon o sociálnom poistení. Ďalšia z podnikateľských organizácií - Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS), dokonca celkovo hovorí o 400 zmenách alebo nových zákonoch ročne. Časté zmeny legislatívy komplikujú podnikateľské prostredie a pre podnikateľov je problém tieto zmeny sledovať. Práve zrozumiteľnosť a stálosť legislatívy patrí medzi vážne bariéry podnikania na Slovensku.

Z dôvodu nestálosti legislatívneho prostredia vytvorilo ZMPS bezplatnú aplikáciu pre podnikateľov, ktorá zrozumiteľnou a dostupnou formou prináša informácie o plánovaných alebo schválených zmenách v zákonoch. Aplikácia tak nedávno informovala napr. o tom, že Sociálnej poisťovni nemusia podnikatelia hlásiť vznik a zánik živnosti. Dôležitou informáciou je tiež povinnosť pre právnické osoby, neziskovky a iné subjekty zapísať do registrov údaje o konečnom užívateľovi výhod od 1. 11. 2018. V budúcnosti sa môžu podnikatelia cez aplikáciu vyjadriť k pripravovanej legislatíve. Ich názor sa cez podnikateľské organizácie dostane priamo k poslancom a vládnym inštitúciám.