pondelok 5. novembra 2018

EU: Ženy zarábajú na Slovensku stále skoro o pätinu menej ako muži


Európsky deň rovnosti odmeňovania, ktorý tento rok pripadol na 3. novembra, je momentom, kedy ženy oproti mužom akoby prestali dostávať odmenu – takmer dva mesiace pred koncom roka.

Pod rozdielom v odmeňovaní žien a mužov sa rozumie rozdiel medzi priemernou hrubou hodinovou mzdou mužov a žien v rámci hospodárstva. Medzi faktory, ktoré podľa Európskej komisie prispievajú k takýmto rozdielom, sú okrem iného:
- riadiace a dozorné funkcie vykonávajú prevažne muži,

- zodpovednosť za dôležité neplatené úlohy (napr. starostlivosť o príbuzných) preberajú väčšinou ženy,
- sklon tráviť viac času mimo trh práce majú viac ženy ako muži,
- v niektorých odvetviach sú nadmerne zastúpené ženy, v iných zas muži - je to kvôli segregácii v oblasti vzdelávania a na trhu práce.

Na Slovensku predstavuje rozdiel v odmeňovaní žien a mužov 19 %. V rebríčku EÚ tak Slovensko ostáva šiestou krajinou v poradí s najväčším rozdielom. Tento rozdiel predstavuje v Európskej únii v priemere 16,2%.