pondelok 3. decembra 2018

DiscoverEU: Ďalších 12.000 cestovných poukazov


Európska komisia spúšťa druhé kolo súťaže. Do utorka 11. decembra (12:00 SEČ) majú mladí ľudia, ktorí dovŕšili 18 rokov, možnosť získať cestovný poukaz na cestovanie po Európe na budúce leto. Každému členskému štátu Európskej únie bol pridelený určitý počet cestovných poukazov na základe podielu obyvateľstva danej krajiny v porovnaní s celkovým obyvateľstvom únie.

Do druhého kola sa môže zapojiť občan Európskej únie (EÚ) narodený medzi 1. januárom 2000 a 31. decembrom 2000. Záujemcovia sa môžu prihlásiť cez stránku Európskeho portálu pre mládež, kde sa musia zaregistrovať a uviesť svoje cestovateľské plány. Uchádzači budú vybraní na základe odpovedí na 5 kvízových otázok s voliteľnými odpoveďami o európskej kultúre a rozmanitosti, o iniciatívach EÚ v oblasti mládeže, ako aj o nastávajúcich voľbách do Európskeho parlamentu a 1 dodatočnej otázky na tému týkajúcu sa druhého kola.

Úspešní uchádzači musia vycestovať medzi 15. aprílom a 31. októbrom 2019 na 1 až 30 dní.
Komisia vyzýva najmä ľudí so špecifickými potrebami alebo sociálnymi problémami, aby sa do tohto kola súťaže zapojili. Poskytne im informácie a tipy a pokryje všetky náklady na osobitnú pomoc (napr. sprevádzajúca osoba alebo vodiaci pes pre osoby so zrakovým postihnutím). Úspešní uchádzači môžu vycestovať sami alebo v skupine (maximálne 5 ľudí v jednej skupine, ktorí dovŕšili 18 rokov). Odporúča sa, aby cestovali vlakom. Aby im však nič nebránilo vo voľnom pohybe po celom kontinente, budú môcť v prípade potreby využívať aj alternatívne spôsoby dopravy, akými sú autobusy alebo trajekty či (vo výnimočných prípadoch) aj letecká doprava. Vďaka tomu sa budú môcť zúčastniť aj mladí ľudia žijúci v odľahlých oblastiach alebo na ostrovoch v EÚ.