streda 5. decembra 2018

SR: V roku 2019 zaplatíme za energie viac


Koncová cena elektriny pre domácnosti sa od 1. januára 2019 medziročne zvýši v priemere o 5,66 %, cena plynu stúpne priemerne o 5,67 % a cena tepla vzrastie o 4,70 %. Vodné a stočné sa zvýši priemerne o 1,70 %.

Podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sa tak napríklad odberateľom elektriny v sadzbe DD1 (malé byty s typickou spotrebou do 1000 kilowatthodín, kWh) v roku 2019 zvýšia priemerné náklady v rámci celej SR približne o 0,70 eura mesačne. V sadzbe DD2 (domácnosti s vyššou spotrebou okolo 2300 kWh) bude priemerný nárast ceny v rámci celého Slovenska asi dve eurá mesačne. Pri plyne ide o celoslovenský priemerný nárast ceny pre domácnosti o 5,67 %. Napríklad v tarife D2 (charakter odberu plynu na varenie a ohrev vody pri priemernej ročnej spotrebe 14.000 kWh) si domácnosť priplatí približne 0,90 eura mesačne. Cena za dodávku tepla pre domácnosti sa podľa predsedu ÚRSO zvýši priemerne o 4,70 %, čo znamená, že náklady domácností tak budú v roku 2019 vyššie v priemere o 1,85 eura za mesiac.  Cena vodného a stočného sa zvýši priemerne o 1,70 %, čo pre priemernú trojčlennú rodinu znamená nárast výdavkov asi o 0,30 eura mesačne.
      
Tarifa za prevádzkovanie systému (TPS) pre rok 2019 klesne z hodnoty 26,9880 eura/megawatthodinu (MWh) na hodnotu 25,9880 eura/MWh. Pokles je podľa ÚRSO spôsobený poklesom tarify pre obnoviteľné zdroje energie (OZE) a kombinovanú výrobu elektriny a tepla (KVET) z dôvodu rastu ceny elektriny, teda klesá náklad na doplatok. Výška podpory výroby elektriny z domáceho uhlia sa podľa regulačného úradu od 1. januára 2019 nemení. V cenovom rozhodnutí úrad nestanovuje dodávateľom elektriny, plynu, tepla či vody pevnú cenu, ale maximálnu cenu, ktorá sa nemôže prekročiť. Nižšiu cenu v rámci trhovej súťaže však podľa ÚRSO môžu ponúknuť slovenským domácnostiam všetci dodávatelia energií.