piatok 7. decembra 2018

Slovensko.sk: Prihlasovanie pre zahraničných používateľov


Portál slovensko.sk (ÚPVS) má nový dizajn prihlasovania umožňujúci prihlasovanie nielen slovenským občanom ale aj obyvateľom členských krajín Európskej únie. Prihlasovanie pre zahraničných používateľov je dostupné cez slovenskú aj anglickú verziu portálu, pričom je používateľ presmerovaný na prihlasovací portál pre občanov EÚ - eIDAS Node.

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 910/2014 (nariadenie eIDAS) majú členské štáty EÚ povinnosť uznávať prostriedky elektronickej identifikácie vydané v inom členskom štáte EÚ na účely prístupu k službám, ktoré poskytuje subjekt verejného sektora online, a to v prípade, ak sú splnené potrebné podmienky. Prihlasovanie zahraničných osôb na portál je momentálne umožnené iba osobám s nemeckým občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte cudzinca žijúceho v Nemecku.

Po úspešnom prihlásení obyvateľa inej krajiny EÚ bude tento občan presmerovaný na portál slovensko.sk, kde v pravom hornom rohu (v prihlasovacom paneli) uvidí možnosť vstupu do elektronickej schránky. Schránka sa mu zriadi na základe prvého prihlásenia. Nový vizuál prihlasovania bol vytvorený na základe pravidiel Jednotného dizajn manuálu elektronických služieb (ID-SK). Dizajn graficky rozlišuje prihlasovanie so slovenským občianskym preukazom a prihlasovanie pre obyvateľov členských krajín EÚ a je dostupný v slovenskom aj v anglickom jazyku.