pondelok 3. decembra 2018

HIV: Prenos vírusu z matky na dieťa sa darí zastaviť až v 98% prípadoch


Podľa aktuálnych informácií Svetovej zdravotníckej organizácie žilo v roku 2017 na celom svete približne 36,9 milióna ľudí infikovaných vírusom HIV. Viac ako dve tretiny z nich v subsaharskej Afrike. V najviac postihnutých krajinách je vírusom infikovaný každý tretí dospelý človek. V minulom roku sa podľa WHO na svete každý deň nakazilo 5.000 ľudí.

Každý rok si 1. decembra pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Humanitárna zdravotnícka organizácia MAGNA začala už v roku 2002 ako jedna z prvých organizácií liečiť pacientov s HIV a pomáha tak zastaviť epidémiu HIV/AIDS v Kambodži. Detským pacientom zabezpečila život zachraňujúce antiretrovirálne lieky (ARV) a prístup ku kvalitnej liečbe. Následne rozšírila HIV/AIDS programy do ďalších kriticky postihnutých krajín, akými sú napríklad Vietnam, Keňa, Kongo či Nikaragua. Drvivá väčšina detí žijúcich s vírusom HIV sa nakazila od svojej matky počas tehotenstva, pôrodu alebo dojčenia. A pritom prevencia prenosu vírusu z matky na dieťa pomocou liečby ARV môže znížiť prenos na menej ako 2%.

Svetový deň boja proti AIDS je celosvetovo významný deň vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako príležitosť k osvete o tomto smrteľnom ochorení. Zároveň slúži na vyjadrenie podpory ľuďom žijúcim s HIV. Prvýkrát bol celosvetovo vyhlásený v roku 1988 a tento rok tak oslavuje 30 výročie. V roku 1996 vznikol program OSN pre boj proti HIV a AIDS a prevzal organizáciu a propagáciu Svetového dňa boja proti AIDS. Medzinárodným symbolom boja proti AIDS a vyjadrením solidarity a spoluúčasti s ľuďmi nakazenými vírusom HIV je od roku 1991 červená stužka – používa sa priamo v logu Svetového programu boja proti AIDS.