štvrtok 6. decembra 2018

Upozorňujeme: Podvodný e-mail z asistent@zse.sk

Západoslovenskú energetiku (ZSE) kontaktovalo už viacero spotrebiteľov z radov podnikateľov, ktorí dostali e-mail v mene ZSE z adresy asistent@zse.sk. Spoločnosť odporúča túto správu neotvárať, s vysokou pravdepodobnosťou môže ísť o hekerský útok.

Email, ktorého predmetom je údajná upomienka, obsahuje prílohu s príponou ".exe", ktorá môže po otvorení poškodiť počítačový systém prijímateľa. Spoločnosť ZSE vyhlasuje, že neprevádzkuje emailové konto asistent@zse.sk a nie je odosielateľom predmetnej správy. Prílohu preto odporúča neotvárať, keďže sa nemôže vylúčiť, že zámerm odosielateľa môže byť hekerský útok škodlivým softvérom v prílohe emailu. Spoločnosť analyzuje možné kroky na ochranu dobrého mena a obrátila sa tiež na Národný bezpečnostný úrad, s ktorým situáciu konzultuje.

Zákazníci ZSE majú možnosť overiť si úhradu svojich pohľadávok na Zákazníckej linke 0850 111 555 aj prostredníctvom on-line Zákazníckej zóny na stránke zse.sk.