utorok 30. apríla 2019

Aktuálne: Meškajúce úhrady

Až polovica slovenských firiem trpí stratou zisku v dôsledku zlej platobnej disciplíny jej zákazníkov. Necelá polovica (44 %) má tak vyššie úrokové náklady; 42 % firiem zaznamenáva problémy s cash flow. Ukázala to reprezentatívna štúdia European Payment Practices 2018.

Prieskum sa uskutočnil na jar 2018 medzi firmami v takmer 20 sledovaných európskych krajinách vrátane Slovenska. Odhalil, že každá štvrtá platba (27 %) u nás prichádza firmám neskoro alebo faktúry nie sú uhradené nikdy. V platobnej disciplíne zákazníkov sme na tom ešte horšie než Gréci či Rumuni (po 26 %). Priemerne zaznamenávajú firmy v Európe 21 % platieb, ktoré im prichádzajú po lehote splatnosti alebo sa ich nedočkajú vôbec.

Zlá platobná disciplína zákazníkov tak núti firmy na Slovensku obávať sa o svoju existenciu. Také niečo priznalo 9 % opýtaných. Za skutočne vážnu situáciu to označil Michal Šoltes. Rovnako tak strata zisku, vyššie úrokovanie náklady a tiež problémy v cash flow sú podľa neho nepríjemnými sprievodnými javmi toho, že faktúry sa u nás neplatia v lehote splatnosti: „Odporúčam v takých prípadoch zveriť sa do rúk profesionálov v oblasti manažmentu pohľadávok. Máme skúsenosť, že až 10 % zo všetkých predtým nevymožiteľných platieb sa klientom vráti. Tieto peniaze môžu následne využívať pri investíciách, výskume, vývoji či expanzii.“