piatok 3. mája 2019

EU: 1 miliarda EUR pre mladých poľnohospodárov

Európska komisia a Európska investičná banka (EIB) začali poskytovať balík úverov v celkovej výške jednej miliardy EUR osobitne zameraný na mladých poľnohospodárov. V roku 2017 banky zamietli 27 % žiadostí o úver, ktoré im predložili mladí poľnohospodári v EÚ, pričom iným poľnohospodárom zamietli iba 9 % žiadostí o úver.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan uviedol: „Prístup k financiám je rozhodujúci a často je prekážkou pre mladých ľudí, ktorí sa chcú začať venovať tomuto povolaniu. Podpora mladých poľnohospodárov v tomto odvetví je pre Európsku komisiu a spoločnú poľnohospodársku politiku na obdobie po roku 2020 prioritou, keďže 11 % európskych poľnohospodárov má menej ako 40 rokov. S potešením vítam túto novú spoločnú iniciatívu.“

Program budú riadiť na úrovni členských štátov banky a lízingové spoločnosti pôsobiace v celej EÚ. Zúčastnené banky by mali poskytnúť rovnakú sumu, ako je suma, ku ktorej sa zaviazala EIB, čím by celková suma predstavovala 2 miliardy EUR, a prioritu by mali mať mladí poľnohospodári.
Program bude riešiť mnohé zo súčasných nedostatkov, s ktorými sa poľnohospodári stretávajú:
- nižšie úrokové sadzby,
- dlhšie obdobie (až 5 rokov) na začatie splácania úveru,
- dlhšie obdobie na splatenie celého úveru (až 15 rokov),
- pridaná flexibilita v závislosti od podmienok, s cieľom reagovať na volatilitu cien v poľnohospodárskom odvetví, aby sa zabezpečilo, že poľnohospodári budú naďalej schopní splácať úvery aj v ťažkých obdobiach (napríklad prostredníctvom obdobia „pauzy/odkladu“, čo poľnohospodárom umožní, aby niekoľko mesiacov nemuseli splácať úver).
V rámci tohto systému sa majú vo Francúzsku realizovať dva pilotné úvery vo výške 275 miliónov EUR. Tieto úvery sú osobitne zamerané na mladých poľnohospodárov a zmierňovanie zmeny klímy.

Tento nový úverový program je súčasťou spoločnej „iniciatívy mladých poľnohospodárov“ medzi Európskou komisiou a EIB, ktorej cieľom je spojiť podporu z existujúceho Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a finančné prostriedky a odborné znalosti EIB. Okrem balíka úverov je zahrnuté aj ďalšie využívanie grantov z EPFRV pre mladých poľnohospodárov a začínajúce podniky, ktoré možno použiť ako bonifikáciu úrokových sadzieb alebo technickú pomoc, v kombinácii s finančnými nástrojmi. Okrem toho EIB a Európsky investičný fond (EIF) poskytujú riadiacim orgánom poradenskú podporu a odborné znalosti.