pondelok 29. apríla 2019

Zelená domácnostiam II: Poukážky na fotovoltické panely

V 6. kole projektu podpory malých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) Zelená domácnostiam II, ktoré bude otvorené v utorok 30. apríla, budú môcť domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať o poukážky na inštaláciu fotovoltických panelov. 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v predchádzajúcom 5. kole projektu (otvorenom 16. apríla t.r.) vydala 476 poukážok na inštaláciu slnečných kolektorov. V pokračovaní projektu podľa SIEA znovu platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50 % oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže a inštalácia musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky.

Národný projekt Zelená domácnostiam II je financovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 megawattov (MW).