pondelok 29. apríla 2019

EU: Rozpočet na roky 2021 – 2027

Na podporu investícií v Európe by mal v budúcom dlhodobom rozpočte Európskej únie (EÚ) slúžiť program InvestEU. Spojil sa v ňom Európsky fond pre strategické investície s 13 ďalšími finančnými nástrojmi EÚ, z ktorých sa v súčasnosti v únii podporujú investície.

V Programe InvestEU sa zachová inovačný prístup k investíciám uplatňovaný v rámci Junckerovho plánu. To znamená, že sa obmedzené množstvo verejných prostriedkov so zárukou z rozpočtu EÚ využije na vyvolanie značných investícií zo súkromných a z verejných zdrojov. Záruka vo výške 38 miliárd eur bude zameraná na investície v štyroch hlavných oblastiach: udržateľná infraštruktúra; výskum, inovácia a digitalizácia; malé a stredné podniky a sociálne investície a zručnosti. Predpokladá sa, že v Európe vyvolá ďalšie investície vo výške minimálne 650 miliárd eur.

Podobne ako v prípade Junckerovho plánu, činnosť fondu InvestEU bude dopĺňať Poradenské centrum InvestEU, ktoré bude poskytovať cielenú podporu predkladateľom projektov a portál InvestEU poskytujúci potenciálnym investorom ľahko dostupné informácie o kvalitne pripravených projektoch. Program InvestEU bude takisto ako Junckerov plán súčasťou súboru hospodárskych politík Európskej komisie, ktorý zahŕňa investície, štrukturálne reformy a fiškálnu zodpovednosť a slúži na to, aby Európa bola naďalej atraktívnym miestom, kde sa môžu podniky usadiť a prosperovať.

Program InvestEU sa bude realizovať v partnerstve so skupinou Európskej investičnej (EIB) a budú sa doň môcť zapojiť aj ďalší implementujúci partneri. Rozpočtové aspekty Programu InvestEU však závisia od celkovej dohody o nasledujúcom dlhodobom rozpočte EÚ, ktorého návrh Európska komisia predložila v máji 2018. Podľa údajov Európskej investičnej banky mobilizoval Európsky fond pre strategické investície (EFSI) do apríla 2019 investície vo výške takmer 393 miliárd eur. Operácie, ktoré boli doteraz v rámci EFSI schválené, predstavujú vo všetkých 28 členských štátoch celkový objem financovania vo výške 72,8 miliardy eur. EIB schválila 524 infraštruktúrnych projektov podporovaných z EFSI v hodnote 53,8 miliardy eur, zatiaľ čo Európsky investičný fond schválil 554 dohôd o financovaní pre malé a stredné podniky v hodnote 19 miliárd eur, ktoré by mali priniesť prospech 945 000 spoločnostiam.