štvrtok 2. mája 2019

Trend: Zdieľaná mobilita

Väčšina slovenskej populácie už niekedy v minulosti počula o službách zdieľanej mobility. Agentúra Ipsos vo svojom prieskume zisťovala, aké je v súčasnosti povedomie o tejto téme a do akej miery sú rôzne formy zdieľanej mobility využívané na Slovensku (16. až 18. apríla pomocou online zberu dát na vzorke 526 respondentov vo veku 18 až 65 rokov). 

Zdieľané bicykle a tzv. spolujazda patria medzi najznámejšie formy zdieľanej mobility a zaznamenalo ich až 90 % populácie. Zdieľané autá sa už dostali do povedomia približne trom štvrtinám slovenskej populácie. Naopak, o tzv. peer-to-peer carsharingu, čo predstavuje požičanie auta od súkromnej osoby, majú Slovenky a Slováci najmenej znalostí. Prieskum ukázal, že zdieľaná mobilita je známejšia predovšetkým u mladšej generácie do veku 35 rokov. Automobilová doprava je najobľúbenejšou formou prepravy na Slovensku - denne alebo takmer každý deň ju využíva takmer polovica (48 %) Slovákov. Nasleduje verejná doprava, ktorú denne alebo niekoľkokrát do týždňa využíva viac ako tretina slovenskej populácie. Naopak služby zdieľanej mobility využíva pravidelne len malé percento ľudí na Slovensku. Zdieľané autá v uplynulom roku aspoň raz využilo 15 % respondentov. V prípade zdieľaných bicyklov bol podiel o niečo vyšší, konkrétne 22 %. Oproti tomu je častejšie využívanou formou zdieľanej mobility spolujazda. Tú Slovenky a Slováci poznajú najmä v súvislosti so službami poskytovanými spoločnosťami ako Uber, Taxify/Bolt či Bla bla car, pričom si ju už niekedy vyskúšalo približne 25 % opýtaných. Porovnateľné percento ľudí (27 %) využíva službu zvanú carpooling, ktorá funguje na princípe pravidelného zdieľania nákladov na cestu do práce, alebo do školy medzi viacerými cestujúcimi.

Na zdieľanú mobilitu sa pozerá predovšetkým z hľadiska financií. Na službách zdieľanej mobility Slovenky a Slováci oceňujú najmä fakt, že pri ich využívaní nemajú žiadne výdavky súvisiace s prevádzkovaním vozidla, ako aj to, že si nemusia kupovať vlastné auto. Ako najväčšia prekážka takýchto služieb je pre väčšinu populácie na Slovensku vnímaná práve zlá dostupnosť voľných vozidiel na cestách. Odrádzajúce môžu byť aj vysoké poplatky za využívanie služieb, a to najmä v prípade zdieľaných automobilov. Naopak, spolujazdu respondenti pozitívne hodnotili aj vďaka výhodnej cene a jednoduchosti pri objednávaní cez mobilnú aplikáciu. Podľa 34 % slovenskej populácie bude vlastníctvo auta v budúcnosti rovnako dôležité ako v súčasnosti. Až 22 % respondentov však očakáva, že zvyšovanie nákladov na prevádzkovanie vlastného vozidla zapríčiní, že čoraz menej ľudí si bude môcť dovoliť kúpiť vlastné auto, a preto sa služby zdieľanej mobility budú využívať viac ako v súčasnosti. Na druhej strane viac ako tretina opýtaných (36 %) uviedla, že služby zdieľanej mobility sa v budúcnosti stanú viac výhodné a praktické, aj napriek tomu, že náklady na prevádzkovanie auta sa pritom vôbec nezmenia.

Aktuálne nákup automobilu s elektrickým pohonom zvažujú približne 4 z 10 opýtaných respondentov, pričom najviac z nich, takmer štvrtina (24 %), uvažuje o kúpe v časovom horizonte do piatich rokov. Zatiaľ čo pred dvoma rokmi by o kúpe vozidla s elektrickým pohonom vôbec neuvažovalo až 76 % slovenskej populácie, v súčasnosti sa podiel tejto skupiny ľudí znížil na 61 %.