streda 29. mája 2019

EU: Hasičská letecká flotila

V posledných rokoch Európa zažila ničivé prírodné katastrofy, ako aj katastrofy spôsobené ľudskou činnosťou. Lesné požiare, záplavy, búrky a zemetrasenia viedli k stratám na životoch – v roku 2018 ich bolo viac ako sto. Systém rescEU teraz v záujme lepšej ochrany občanov v núdzi posilňuje kolektívnu schopnosť únie predchádzať katastrofám, ktoré ovplyvňujú naše spoločnosti, pripraviť sa a reagovať na ne.

V rámci prípravy na hroziace lesné požiare počas nadchádzajúceho leta Európska komisia uvádza do obehu prvú flotilu hasičských lietadiel v rámci nového systému rescEU na riešenie prírodných katastrof. Počas počiatočného prechodného obdobia bude flotilu rescEU tvoriť zatiaľ sedem hasičských lietadiel a šesť vrtuľníkov. Svoje lietadlá a vrtuľníky poskytlo dočasnej flotile rescEU na rok 2019 už päť členských štátov EÚ, ktoré boli v posledných rokoch často postihnuté lesnými požiarmi. K počiatočnému vybaveniu, ktorým flotila disponuje, patria: 2 lietadlá z Chorvátska, 1 lietadlo z Francúzska, 2 lietadlá z Talianska, 2 lietadlá zo Španielska a 6 vrtuľníkov zo Švédska. Dlhodobým cieľom je pridať ďalšie kapacity a vybavenie a vybudovať stabilnejšiu rezervu rescEU. Komisia spolupracuje so zúčastnenými krajinami na doplnení ďalšieho vybavenia už v nadchádzajúcich týždňoch.

Európska komisia okrem vytvorenia leteckej flotily rescEU posilňuje svoje kapacity v oblasti monitorovania a koordinácie s cieľom pripraviť sa na obdobie lesných požiarov.
- Koordinačné centrum EÚ pre reakcie na núdzové situácie (ERCC), ktoré funguje 24 hodín denne 7 dní v týždni, sa počas leta posilní o podporný tím pre lesné požiare tvorený odborníkmi z členských štátov.
- ERCC bude počas leta organizovať pravidelné videokonferencie s členskými štátmi, ktorých cieľom bude vymieňať si informácie o rizikách požiaru v celej Európe.
- Riziká výskytu lesných požiarov budú monitorované satelitným systémom EÚ Copernicus.
- Všetky členské štáty EÚ a partnerské krajiny sa zúčastnili na každoročnom stretnutí v Bruseli venovanom lesným požiarom, aby sa pripravili na nadchádzajúce obdobie lesných požiarov.
- V posledných mesiacoch sa uskutočnilo niekoľko požiarnych cvičení v teréne zameraných na lesné požiare. Patrili k nim aj modulové cvičenia MODEX v teréne zamerané na civilnú ochranu a lesné požiare, ktoré sa konali od 7. do 10. apríla 2019 na chorvátskom ostrove Cres za účasti odborníkov a záchranných tímov z rôznych krajín EÚ. Ďalšie cvičenia sa uskutočnili v chorvátskom Splite a vo francúzskom Aix-en-Provence.