streda 29. mája 2019

Trend: Televízií pripojených k internetu pribúda

S pojmom HbbTV sa už na Slovensku stretla takmer tretina respondentov a skoro dve tretiny internetových používateľov už má svoju televíziu pripojenú k internetu. Čo o HbbTV ale Slováci vedia a ako k nemu pristupujú?

Podľa prieskumu Nielsen Admosphere ( na vzorke 500 respondentov starších než 15 rokov z internetovej populácie Slovenského národného panela) počet televízií pripojených k internetu mierne vzrastá: dnes ju má doma už nadpolovičná väčšina, 69 % respondentov (minulý rok to bolo 64 %, o 5 % menej). Avšak miera využívania funkcií, ktoré tieto smart TV ponúkajú, zostáva takmer rovnaké. Z tých, ktorí majú televíziu s internetovým pripojením, využíva smart funkcie 33 % opýtaných často (raz za týždeň) a 30 % veľmi často (skoro každý deň).

Najviac opýtaných využívajúcich smart TV používa na tomto zariadení YouTube (84 %), čo taktiež zodpovedá minuloročným údajom. Na druhom mieste je potom internetový prehliadač (46 %), aplikácie pre sledovanie filmov z archívu alebo požičovne filmov (33 %), a taktiež aplikácie pre prehrávanie/streamovanie hudby (20 %). Poradie funkcií, ktoré používatelia používajú najviac zostalo teda totožné s údajmi z minulého roka.

Čo sa týka znalosti pojmu HbbTV, t.j. hybridnej televízie, uviedli internetoví Slováci, že prevažne nevedia, čo to znamená (71 %). Toto číslo zostáva v porovnaní s minulým rokom takmer rovnaké. Neznalosť sa aj tento rok týkala viac žien než mužov. Percento divákov, ktorí HbbTV poznajú a na svojej televízií ho aj využívajú, zostalo tiež rovnaké (5 %). Za najviac prínosné služby, ktoré ponúkajú funkcie HbbTV, považujú internetoví používatelia prístup do video archívu televíznych relácií jednotlivých staníc (63 %), pohodlnejší prístup k internetovému obsahu (YouTube, Facebook a ďalšie webové služby) a online službám televíznych staníc (53 %) a exkluzívny obsah doplňujúci a rozširujúci klasické televízne vysielanie (28 %).