streda 29. mája 2019

Radíme: Ako nepremeškať úložné lehoty počas dovolenky

Veľa podnikateľov zabúda na to, že elektronická komunikácia medzi nimi a štátom prebieha aj počas ich neprítomnosti v práci. Vyhnite sa preto noseniu počítača na pláž či do hôr a užite si dovolenku. 

V prípade dlhodobej absencie v prostredí e-schránky môžete: 
- oprávniť vierohodnú osobu (kolega, zamestnanec, rodinný príslušník...) na prístup a disponovanie s vašou e-schránkou, 
- nastaviť sebe a oprávnenej osobe notifikácie oznamujúce prijatie elektronickej správy do vašej e-schránky. O aktivite vo vašej elektronickej schránke tak bude okrem vás vedieť aj vami oprávnená osoba, ktorá za vás môže prevziať dôležité rozhodnutie. V zmysle zákona o e-Governmente sa považuje rozhodnutie do vlastných rúk za doručené aj v prípade, ak ho adresát neprevezme.

ĎALŠIE TIPY PRED VYCESTOVANÍM: 
 Skontrolujte si aktuálnu situáciu v krajine, kam sa chystáte 
 Registrujte sa v online systéme MZV SR, v prípade nebezpečenstva budete vopred upozornení 
 Skontrolujte si potrebu víz a potrebnú dobu platnosti cestovného dokladu