utorok 28. mája 2019

Radíme: Očkovanie pred exotickou dovolenkou

Medzi najdôležitejšie preventívne opatrenia pred cestou do exotických krajín patrí očkovanie, informovanie sa o epidemiologickej situácii, ale aj overenie si hygienických podmienok v cieľovej oblasti. 

Úrad verejného zdravotníctva SR ďalej odporúča vybaviť sa do oblastí so zvýšeným výskytom komárov prípravkami proti tomuto hmyzu, čiže repelentmi a vhodným oblečením, akým je napríklad košeľa s dlhým rukávom a dlhé nohavice, predovšetkým za súmraku. Je tiež dôležité venovať pozornosť hygiene rúk a často si ich umývať rovnako hygiene potravín a vody. Potraviny je potrebné  konzumovať čisté a dostatočne tepelne spracované, neodporúča sa jesť neumytú surovú zeleninu a ovocie. Vhodné je piť balenú vodu. V rámci pobytu na slnku sa odporúča nosiť pokrývku hlavy za účelom predchádzania úpalu a používať opaľovacie prípravky podľa citlivosti pokožky. Deti mladšie než jeden rok by sa nemali vôbec vystavovať priamemu slnečnému žiareniu!

Medzi očkovania, ktoré sa môžu vyžadovať pri vstupe do niektorých krajín, patria podľa hygienikov očkovanie proti žltej zimnici, meningokokovým nákazám a poliomyelitíde. Žltá zimnica sa vyskytuje najčastejšie vo vybraných krajinách Afriky a Latinskej Ameriky. Očkovania proti meningokokovým nákazám sa napríklad vyžadujú pri vstupe do Saudskej Arábie, najmä pri pútnických cestách. Očkovanie proti poliomyelitíde môžu niektoré krajiny vyžadovať najmä od osôb, ktoré prichádzajú z endemických oblastí. Očkovanie proti vírusovej hepatitíde typu A a B, japonskej encefalitíde, brušnému týfusu, besnote, cholere a iným infekčným ochoreniam preventabilných očkovaním sú viac-menej odporúčané. Cestovatelia by si mali pozrieť na webovej stránke Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) najaktuálnejšie rizikové oblasti pre jednotlivé druhy očkovania preventabilných infekčných chorôb a tiež zoznam krajín s povinným alebo odporúčaným očkovaním proti žltej zimnici. Úrad považuje rovnako za vhodné kontaktovať centrá pre cudzokrajné choroby v SR, ktoré poskytujú nielen informácie o očkovaní, ale aj samotné očkovanie a komplexné zdravotné služby pred vycestovaním. Centrá pre cudzokrajné choroby zamerané výlučne na komplexné služby pred cestou do zahraničia sa nachádzajú v niekoľkých mestách v rámci Slovenska, a to v Bratislave, Nitre, Žiline, Martine, Banskej Bystrici a Košiciach.

Tvorba protilátok po aplikovaní očkovania trvá určitý čas, väčšinou je to 10 dní. Cestovateľom ochrancovia verejného zdravia odporúčajú navštíviť lekára za účelom očkovania hneď, ako sa rozhodne cestovať. Niektoré druhy môžu vyžadovať viac dávok očkovacej látky s určitým časovým odstupom. Očkovanie cestovateľov nie je hradené z verejného zdravotného poistenia.