štvrtok 4. júla 2019

Bankrot: V 2. štvrťroku zbankrotovalo 4.338 obyvateľov Slovenska

V júni 2019 bolo na Slovensku vyhlásených 1.430 osobných bankrotov a v druhom štvrťroku tohto roku ich počet dosiahol 4.338. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK), je to o 22,37 % viac než v prvom štvrťroku 2019 s 3.545 osobnými bankrotmi.

V medziročnom porovnaní v druhom štvrťroku 2019 zbankrotovalo až o 26,03 % viac dlžníkov než v rovnakom období minulého roka, kedy súdy rozhodli o oddlžení 3.442 občanov Slovenska. V júni 2019 bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji - 312, najmenej v Bratislavskom kraji - 60. Zároveň bolo zrušených 1.139 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z tohto počtu až 1.068 bolo zrušených pre nedostatok majetku, čo znamená, že dlžníci nezaplatili svojim veriteľom ani jedno euro. Iba 6,41 % dlžníkov bolo oddlžených predajom majetku, z ktorého boli veritelia uspokojení aspoň v minimálnej miere.

V druhom štvrťroku tohto roku počet osobných bankrotov dosiahol 4.338, čo je prvýkrát, kedy ich počet v jednom kalendárnom štvrťroku prekročil hranicu 4.000 osobných bankrotov. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom s 3.545 osobnými bankrotmi je to o 22,37 % viac. V medziročnom porovnaní v druhom štvrťroku 2019 zbankrotovalo o 26,03 % viac dlžníkov než v rovnakom období minulého roka, kedy súdy rozhodli o oddlžení 3.442 občanov.

Od roku 2006, kedy začal platiť na Slovenskú inštitút osobného bankrotu, do konca júna 2019 zbankrotovalo už 29.888 dlžníkov.