pondelok 1. júla 2019

SR: Podpora staníc pre elektromobily

Ministerstvo hospodárstva SR má tento týždeň zverejniť program na podporu výstavby nabíjacích staníc pre elektromobily. Obce, mestá a vyššie územné celky budú môcť žiadať o finančný príspevok na vybudovanie vlastnej nabíjacej stanice

MH SR upozorňuje obce a mestá, aby pristupovali s maximálnou obozretnosťou k prípadným špekulatívnym ponukám ešte pred vyhlásením samotnej výzvy. Hoci bude celý proces nastavený administratívne čo najjednoduchšie, obec je povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní a aj v záujme maximálnej výhodnosti a transparentnosti vyhodnotiť ponuky od viacerých dodávateľov. Možnosť čerpania dotácií pre samosprávy bude rozdelená na viac etáp. 

Rezort hospodárstva tento program avizuje už viac ako rok, obsahuje ho vládny Akčný plán na podporu rozvoja elektromobility v SR a aj preto sa zmenil zákon o dotáciách alebo zákony v oblasti energetiky. Aby bol program čo najúčinnejší, ministerstvo ho nepripravovalo samotné, ale spolupracovalo pri s pracovnou skupinou pre elektromobilitu, ktorej členmi sú Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA), distribučné spoločnosti na celom území SR, zväzy, ako aj vecne príslušné rezorty. Išlo o prípravu podmienok výzvy či nastavenie technických špecifikácií pre nabíjacie stanice.