streda 3. júla 2019

Kryptomeny: Zatiaľ Slovákov veľmi nezaujímajú

Úroveň informovanosti o kryptomenách je medzi internetovými Slovákmi stále skôr nižšia. Aktívny záujem o ne prejavuje štvrtina. 
Podľa tohtoročného výskumu Nielsen Admosphere Slovakia, ktorý nadväzuje na rovnaký výskum realizovaný minulý rok, štyri pätiny Slovákov vedia, čo sú to kryptomeny a tretina sa o ne aj aktívne zaujíma. Väčšina s nimi avšak doposiaľ neobchodovala (päťsto respondentov starších než 15 rokov z internetovej populácie Slovenského národného panela). Drvivá väčšina Slovákov (81 %) o kryptomenách už počula. Približne tretina respondentov (32 %) sa však o túto tému ďalej nezaujímala. O niečo menej opýtaných (26 %) si o kryptomenách vyhľadalo ďalšie informácie - urobili tak viac muži ako ženy. 23 % opýtaných sa o tému kryptomien zaujíma, ale priznali, že ďalšie informácie si nevyhľadali.

O kryptomenách naopak nepočulo 19 % respondentov, väčšia neznalosť sa týka skôr žien a opýtaných so základným vzdelaním.

Z medziročného porovnania vyplýva, že už spomínané povedomie o kryptomenách (81 %) zostáva rovnaké ako minulý rok. Rozdiel sa však prejavil pri aktívnom záujme o tému kryptomien, ktorý oproti údajom z minulého roka mierne klesol, presnejšie o 6 % - bližšie informácie o kryptomenách si vyhľadalo 26 % internetových Slovákov