piatok 5. júla 2019

Upozorňujeme: Podvodný e-mail ZSE

Západoslovenská energetika (ZSE) upozorňuje na pravdepodobnosť hekerského útoku a odporúča neotvárať e-mail v mene ZSE (z adresy faktura@zse.sk). 

Na spoločnosť sa obrátilo prvých 5 osôb, pričom niektoré nie sú ani zákazníkmi ZSE, s otázkami o doručenom emaili s predmetom upomienky. Obsahuje tiež prílohu s príponou ".exe", ktorá môže po otvorení poškodiť počítačový systém prijímateľa. Spoločnosť ZSE neprevádzkuje emailové konto faktura@zse.sk a nie je ani odosielateľom predmetnej správy. Spotrebiteľovov a obchodných partnerov upozorňuje, aby prílohu neotvárali, keďže sa nemôže vylúčiť ani to, že cieľom odosielateľa môže byť hekerský útok škodlivým softvérom v prílohe emailu. 

ZSE analyzuje možné kroky na ochranu dobrého mena a obrátila sa tiež na Národný bezpečnostný úrad, s ktorým situáciu konzultuje. Zákazníci ZSE majú možnosť overiť si úhradu svojich pohľadávok na zákazníckej linke 0850 111 555 alebo prostredníctvom online zákazníckej zóny na stránke zse.sk.