streda 3. júla 2019

Novinka: Onkologického ochorenia

O onkologických ochoreniach na Slovensku v interaktívnej forme informuje od utorka nová webová podstránka Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). 

Dáta Národného onkologického registra (NOR) SR môžu využívať nielen pacientske organizácie, ale aj odborná a laická verejnosť. Získať tak môžu prehľad o epidemiologickej situácii onkologických ochorení na Slovensku, odhad aj medzinárodné porovnanie. Zatiaľ ide o pilotnú prevádzku. Rozsah ponúkaných informácií tak nie je konečný, národné centrum ho plánuje postupne a v krátkom čase rozširovať. Na jeseň NCZI predstaví na webe prvýkrát prognózu vývoja onkologických ochorení až do roku 2025.

Nová webová podstránka je podľa NCZI interaktívnym nástrojom, ktorý poskytuje vizualizáciu výstupných údajov z NOR SR prostredníctvom grafického zobrazenia absolútnych počtov prípadov, ich percentuálneho zastúpenia a ukazovateľov výskytu choroby, ako napríklad incidencia.