štvrtok 4. júla 2019

SR: Ženy vo svete informačných technológií

Čo dievčatá na moderných technológiách najviac zaujíma a priťahuje? Aký je ich vzťah k informatike ako predmetu v škole, aké je ich „informatické sebavedomie“ a ktoré majú najväčšie šance stať sa IT odborníčkou?

Výsledky výskumného projektu Ženy vo svete informačných technológií, ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis a spoločnosti Accenture predstavil Inštitút pre verejné otázky. Zameral sa najmä na to, aký je záujem dievčat o štúdium informatiky a o prácu v IT oblasti. Potenciál dievčat študovať a následne pracovať v oblasti informačných technológií na jednej strane  zvyšujú predpoklady ako výborné výsledky v škole  (celkový prospech s vyznamenaním), relatívne dobrý rozsah a úroveň digitálnych zručnosti a pozitívny vzťah k informatike. Na druhej strane sú to motivačné faktory, akým je záujem a príťažlivosť infotechnológií, odhodlanie ísť študovať informatiku ovplyvnené relevantnými informáciami o nárokoch na štúdium informatiky (resp. odbúravanie stereotypov o informatike ako „náročnom štúdiu“) alebo „informatické sebavedomie“ (teda pripustenie možnosti, že „som lepšia ako chlapci v mojom veku“). Ak vezmeme do úvahy vzájomný prienik všetkých faktorov, potenciál dievčat študovať a následne sa uplatniť v oblasti IT možno odhadnúť niekde na úrovni 20%. Avšak na to, aby sa „každé piate dievča“ presadilo ako IT špecialistka v mnohom závisí aj od externých faktorov, akými sú „nastavenie“ štátneho vzdelávacieho systému, podpora vzdelávania zo strany korporátnej sféry či globálny vývoj v IT sektore.

Nedostatok informácií o profesiách v IT oblasti je kritickým miestom rozhodovania dievčat, ale aj podpory zo strany rodičov. Väčšina z nich si totiž myslí, že IT = programovanie. No práve rôznorodosť smerov v IT je najväčším benefitom daného odvetvia, v ktorom sa vedia realizovať naozaj rôzne profily ľudí. Ak chceme systémovo zvýšiť podiel žien v IT sektore, musíme začať pracovať už s dievčatami na prvom stupni základnej školy a aby výučba informatiky mala relevantný obsah.