štvrtok 15. augusta 2019

Aktuálne: Pôžičky pre študentov

Študenti už môžu predkladať žiadosti o pôžičku z Fondu na podporu vzdelávania, ktorý zverejnil podmienky poskytovania pôžičiek pre študentov na akademický rok 2019/2020. 

Najväčšou zmenou je zvýšenie maximálnej výšky pôžičky pre študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia na 3.500 eur a pre študentov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia na 6.000 eur, čo je v obidvoch prípadoch zvýšenie maximálnej výšky pôžičky o 1.000 eur. Financie z poskytnutej pôžičky môže študent využiť na čokoľvek. Zároveň došlo k zvýšeniu objemu finančných prostriedkov vyčlenených na pôžičky pre študentov na 4,5 milióna eur, čo je o 500.000 eur viac ako v prechádzajúcom akademickom roku. Toto zvýšenie fondu umožnilo najmä efektívne hospodárenie fondu s vlastnými prostriedkami a zvýšeným príjmom zo splátok pôžičiek poskytnutých v predchádzajúcich rokoch. 

Fond na podporu vzdelávania predpokladá, že v akademickom roku 2019/2020 bude môcť finančne podporiť 1.800 študentov. Študenti môžu žiadosť o pôžičku predložiť v dvoch termínoch, buď do 15. septembra, alebo do 31. októbra. Podrobné informácie o podmienkach poskytovania pôžičiek sú všetkým záujemcom dostupné na webovom sídle fondu fnpv.sk.