streda 14. augusta 2019

Trend: Firmy pravidelne zálohujú, avšak obnovu netestujú

Podľa lokálneho prieskumu venovaného zálohovaniu dát medzi českými a slovenskými malými a stredne veľkými (SMB) podnikmi pravidelne zálohuje drvivá väčšina firiem (89 %), avšak iba 6 % z nich zároveň testuje obnovu dát. Respondenti pritom v oblasti kybernetickej ochrany dát kladú na dostupnosť podnikových dát hlavný dôraz.
Medzi dostupnosťou dát a ich obnovou existuje dôležitý vzťah – ak firmy chcú mať maximálny prístup ku kritickým informáciám, musia si byť isté ich rýchlou dostupnosťou. A tú nie je možné dosiahnuť iba pravidelným zálohovaním, ale navyše aj periodickým testovaním procesov a postupov pri obnove stratených dát. Máloktorá firma si dnes môže dovoliť dlhý výpadok prístupu k dátam, a preto stále viac z nich testuje obnovu a niektoré si zaobstarávajú aj systémy disaster recovery.

Kľúčové zistenia prieskumu Acronis:
- 11 % lokálnych SMB podnikov zálohuje občas, 83 % zálohuje pravidelne, ďalšie 3 % k tomu testujú a ďalšie 3 % sa navyše chránia aj riešeniami disaster recovery.
- Z piatich hlavných prvkov kybernetickej ochrany je pre 91 % SMB firiem kľúčová dostupnosť dát. Pre 66 % zas technické zabezpečenie, pre 65 % ochrana súkromia, pre 60 % obchodná kontinuita a pre 52 % vierohodnosť informácií.
- V prípade kybernetického útoku sú podľa 58 % oslovených IT administrátorov pre útočníkov najzaujímavejšie firemné heslá.

„Súčasná IT bezpečnosť sa premieňa do komplexného prístupu nazývaného kybernetická ochrana, ktorá obsahuje päť vzájomne sa vyvažujúcich prvkov. České a slovenské podniky pochopiteľne preferujú rýchly prístup k dátam, ale maximálna dostupnosť by nemala ísť na úkor ich bezpečnosti, súkromia a vierohodnosti. Súčasné riešenia poskytujú nástroje pokrývajúce všetky prvky kybernetickej ochrany postavené na moderných technológiách obnovy po havárii, umelej inteligencii a blockchaine“, povedal Zdeněk Bínek.