štvrtok 15. augusta 2019

EU: Pracovná mobilita umelcov

Európska komisia spustila tretiu a zároveň poslednú tohtoročnú výzvu na posielanie žiadostí o podporu z programu i-Portunus. Tretie výberové okolo i-Portunus bude otvorené do 5. septembra do 14:00 hod.

I-Portunus je pilotný projekt financovaný Európskou komisiou, ktorý poskytuje umelcom finančnú podporu na prácu v inej krajine v trvaní od 15 do 85 dní. Do prvého a druhého výberového kola sa zapojilo viac ako 2.300 umelcov. Dohromady bolo v rámci programu zatiaľ vybratých 253 ľudí.

Tretie výberové kolo i-Portunus je na tento rok poslednou šancou zúčastniť sa programu pre tých, ktorí sa venujú múzickému a vizuálnemu umeniu. Po investícii vo výške 1 milión eur počas tohto roku plánuje Európska komisia investovať ďalšieho 1,5 milióna eur do podobných skúšobných výberových kôl aj v roku 2020. Cieľom je príprava na rok 2021, kedy by sa mala mobilita umelcov stať trvalým projektom v rámci nového programu Kreatívna Európa.