piatok 16. augusta 2019

Výzva: Bezplatné wifi zóny

V poradí piate hodnotiace kolo na žiadosti obcí a miest o dotácie na zriadenie bezplatných wifi zón oznámil Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Z 10 miliónov eur vyčlenených na tento program je k dispozícii ešte viac ako 5,3 milióna eur a samosprávy môžu o príspevok v maximálnej výške 15.000 eur požiadať do 15. novembra. 

Na výzvu ÚPVII v predchádzajúcich štyroch kolách zareagovalo 408 žiadateľov. Schválených je 249 žiadostí a zmluvy už ÚPVII podpísal so 194 žiadateľmi v celkovom objeme 2,58 milióna eur. Na základe pravidiel financovania z európskych štrukturálnych a investičných fondov sa musia na spolufinancovaní projektu podieľať aj samotní žiadatelia, a to vo výške päť percent z celkových oprávnených výdavkov. Zároveň musia vyčleniť dostatočné finančné prostriedky vo svojich rozpočtoch na prevádzku wifi zón. 

Úrad samosprávy informoval, že sa snažil prihlasovanie sa do výzvy čo najviac zjednodušiť. Ak starostovia a primátori podajú žiadosť elektronicky cez systém ITMS a prihlásia sa cez svoje identifikačné údaje, veľa údajov za nich systém automaticky vyplní. Pre záujemcov ÚPVII pripravil aj vyplnený vzor žiadosti a súťažné podklady na verejné obstarávanie. Výzva, do ktorej sa môžu záujemcovia prihlasovať, je zverejnená na internetovej stránke úradu.