utorok 13. augusta 2019

Výzva: Podpora nabíjacích elektrostaníc

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) organizujú tento týždeň semináre k výzve zameranej na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc: v Bratislave (12. 8.), Banskej Bystrici (14. 8.) a Košiciach (15. 8.).

Cieľom výzvy je podľa SIEA podpora elektromobility v Slovenskej republike formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry. O finančný príspevok môžu požiadať obce, mestá, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie. Semináre sú určené pre žiadateľov o podporu na budovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Výzva bola zverejnená 1. júla s tým, že uzávierka je do 1. októbra t.r. Žiadatelia môžu získať príspevok do výšky 5.000 eur. Výzva je určená pre obce, mestá a vyššie územné celky. Žiadosť musia poslať elektronicky vrátane všetkých povinných príloh. 
 
SIEA poskytuje všetky informácie, ktoré žiadatelia potrebujú doplniť, alebo nejakým spôsobom spresniť. Celková suma na túto výzvu je 500.000 eur, teda malo by z nej byť uspokojených približne 100 žiadateľov. Výška podpory je od 2.500 eur do 5.000 eur na jednu žiadosť, teda na jednu nabíjacie stanicu. Žiadatelia musia mať 5 % vlastných zdrojov, 95 % nákladov pokryje dotácia zo štátneho rozpočtu. Program seminárov k výzve je uvedený na webstránke SIEA.