streda 14. augusta 2019

Novinka: Špeciálne upravené sedadlá pre hendikepované deti

V rámci letnej stáže sa študentom podarilo upraviť dve detské elektrické autíčka pre potreby zdravotne postihnutých detí. Študenti prispôsobovali automobilové sedadlá aj ďalšie komponenty autíčka.

Projekt zahŕňal návrh, prípravu realizácie a úpravu špeciálnych sedadiel a trval 6 týždňov. Študenti si vyskúšali prácu v 3D programe CATIA, ale aj rezanie peny, zváranie kovových komponentov alebo šitie poťahov. Pritom samozrejme nadobudli veľa praktických skúseností, naučili sa empatizovať so špecifickou skupinou ľudí. Takže je to pre nich aj veľká ľudská skúsenosť.

Do projektu sa zapojilo 12 vybraných študentov z vysokých škôl technického smeru z Trenčína, Bratislavy, Brna, ale aj z Liberca a Edinburgu. Počas letnej stáže absolvovali niekoľko odborných tréningov, ako školenie zamerané na zloženie sedačky, ale aj tréningy prezentačných zručností a exkurziu vo výrobnom závode v Žiline. Dôležitou časťou programu bolo niekoľko stretnutí s predstaviteľmi Centra včasnej intervencie v Soblahove, kde sa študenti stretli s dvoma hendikepovanými deťmi, ktorým pripravovali autíčka.