piatok 4. októbra 2019

Bankrot: Na Slovensku ďalší rast osobných bankrotov

V septembri 2019 bolo na Slovensku vyhlásených 1.554 osobných bankrotov a v 3. štvrťroku tohto roku tak ich počet dosiahol 4.782. Podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK)  je to o 10,24 % viac než v predchádzajúcom, druhom štvrťroku 2019.

V medziročnom porovnaní v 3. štvrťroku 2019 zbankrotovalo o 22,55 % viac dlžníkov, kedy súdy rozhodli o oddlžení 3.902 občanov Slovenska. V septembri 2019 bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Banskobystrickom kraji - 326, najmenej v Trnavskom kraji - 92. Z celkového počtu rozhodnutí súdov o osobnom bankrote vydaných v septembri 2019 vyplýva, že oddlženie formou konkurzu si zvolilo až 1546 dlžníkov (99,49 %), pre oddlženie formou splátkového kalendára sa rozhodlo 8 dlžníkov (0,51 %). V septembri 2019 bolo 1457 osobných bankrotov (93,76 %) vyhlásených na majetok nepodnikajúcich fyzických osôb a 97 osobných bankrotov (6,24 %) bolo vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov.

Od roku 2006, kedy začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca septembra 2019 zbankrotovalo už 34.670 dlžníkov. Za prvých deväť mesiacov tohto roka bolo vyhlásených 12.665 osobných bankrotov, na základe čoho môžeme predpokladať, že už v októbri počet osobných bankrotov vyhlásených od januára 2019 bude vyšší než za celý minulý rok, v ktorom bolo vyhlásených 13.848 osobných bankrotov", povedala Jana Marková, hlavná analytička.