utorok 1. októbra 2019

Výzva: Prvá výzva Fondu SK-NIC

Na projekty v rámci historicky prvej výzvy Fondu SK-NIC je vyčlenená suma 100.000 eur. Jednotlivým projektom, ktoré splnia podmienky výzvy a budú potvrdené Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, budú poskytnuté financie v rozmedzí od 2.500 do 10.00 eur.

Cieľom prvej výzvy zverejnenej 30. septembra 2019 je podporiť projekty z oblasti:
- vzdelávania v oblasti informačno-komunikačných technológií,
- informačnej/kybernetickej bezpečnosti.
Podporené budú tak začínajúce projekty, ako aj projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách,
projekty zvyšujúce informačnú resp. kybernetickú bezpečnosť, t.j. bezpečnosť v spojení s elektronickým prostredím.

Uchádzači o finančnú podporu získajú potrebné informácie na webe spoločnosti SK-NIC, a.s. a na webe Nadácie Pontis, ktorá je poverená procesom zberu žiadostí a vyhodnocovaním projektov.