piatok 4. októbra 2019

Výročie: On-line predaj začal pred 25 rokmi

Predmetom prvej známej bezpečnej on-line transakcie bol Stingov sólový album Ten Summoner 's Tales. O štvrť storočie neskôr je vplyvom rozvoja elektronického obchodu všetko iné: spôsob nakupovania, cestovanie, stravovanie a dokonca riadenie podnikov. Spotrebitelia majú oveľa jednoduchší život. Aká budúcnosť však čaká elektronické obchodovanie?

1. Záleží nielen na tovare, ale aj na ideách: spotrebitelia budú venovať pozornosť nielen samotnému tovaru, ale aj hodnotám a víziám firiem, od ktorých nakupujú. Pre zákazníkov bude tiež dôležité, či svojimi nákupmi podporujú národné hospodárstvo, kultúru alebo miestne komunity. Globálne je reprezentantom takýchto postojov Generácia Z - 76% jej členov sa obáva vplyvu ľudstva na planétu, zatiaľ čo 60% z nich chce, aby ich práca ovplyvnila svet. Ich pohľad na svet ovplyvňuje aj ich nákupné preferencie.

2. Umelá inteligencia (AI), reálna skúsenosť: s rastúcim objemom spracovávaných dát vytvárajú algoritmy založené na AI rad ďalších príležitostí, a to aj v oblasti elektronického obchodovania. Už 78% značiek zaviedlo riešenie umelej inteligencie a virtuálnej reality, alebo tak plánujú urobiť do roku 2020 s cieľom skvalitniť obsluhu svojich zákazníkov. Výsledkom sú okrem iného personalizovaná odporúčanie produktov zobrazovaná na stránkach webového obchodu alebo v mailových newsletteroch. Virtuálna realita časom umožní elektronickým obchodom ponúkať možnosť vyskúšať oblečenie.

3. Predaj na sociálnych sieťach: spotrebitelia vychovávaní v ére on-line a mobilného obchodovanie majú vyššie nároky - chcú, aby ich firmy aktívne oslovovali tam, kde sa pohybujú oni. Moderné generácie spotrebiteľov trávia v priemere dve hodiny denne na sociálnych sieťach. Predaj na sociálnych sieťach však nespočíva len v reklamách na zľavové akcie alebo ponuke bazárového tovaru, ale aj v možnosti zakúpiť nové originálne tovaru priamo z týchto stránok. Pred nákupom v e-shopoch si štyria z desiatich používateľov overí vyhliadnuté tovar na sociálnych sieťach. Vzhľadom na rýchly rozvoj príležitostí propagácia produktov na sociálnych sieťach je ďalšia expanzia internetových obchodov do tejto oblasti len otázkou času.

4. Elektronické okno do sveta pre malé a stredné podniky: on-line obchod neustále ponúka neuveriteľné príležitosti na rozvoj malých a stredných podnikov. Tie však z nich neprofitujú naplno.  Podľa údajov PayPal majú cezhraniční predajcovia oveľa vyššie tempo rastu (14,3%) v porovnaní s tými, ktorí pôsobia iba miestne (2%). Potenciál trhu je značný, najmä ak uvážime možnosť osloviť zákazníkov doslova z celého sveta - tento rok dosiahne hodnota globálneho elektronického obchodu takmer 2 biliónov dolárov.

5. Neustála ostražitosť: jedným z pilierov elektronického predaja je bezpečnosť dát a jej význam pre obe strany obchodného vzťahu ďalej porastie. Informovanosť spotrebiteľov a ich záujem o ochranu súkromia na internete stúpa. Právne predpisy ako GDPR alebo PSD2 im poskytujú nástroje na ochranu citlivých údajov a stanovia pre e-shopy prísne sankcie za nedodržanie povinností v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Bude však nanajvýš dôležité zachovať rovnováhu medzi vysokými nárokmi na bezpečnosť a komfortom on-line nakupovania.

Pred 25 rokmi by si nikto nepomyslel, že by on-line obchody mohli raz úplne nahradiť tradičné predajne. Umelá inteligencia, virtuálna realita a ďalšie moderné technológie nás k tomuto prelomovému okamihu približujú. Vývoj trhu sa nespomaľuje - naopak, firmy sa budú neustále predbiehať v zdokonaľovaní nákupného procesu s cieľom zvyšovať spokojnosť zákazníkov.