utorok 1. októbra 2019

Trend: Narastajúca zložitosť firemných sietí

Podľa GFI Software čoraz väčšia zložitosť a zväčšovanie firemných počítačových sietí často vedie k znižovaniu produktivity a konkurencieschopnosti podnikov. Nárast počtu zariadení a aplikácií v sieťach zvyšuje nároky na priepustnosť a zabezpečenie sietí a ak organizácie svoje siete nezdokonaľujú, hrozí im zlyhanie s prevádzkovými a finančnými stratami. 

Štúdia spoločnosti Forrester ukazuje, že väčšina spoločností utráca okolo 70 % svojho IT rozpočtu na údržbu a prevádzku existujúcich systémov, zatiaľ čo iba 30 % sa investuje do nových projektov. Každú sekundu sa k internetu pripája viac ako 120 nových zariadení, samotných zariadení s internetovým pripojením (IoT) bude na internete do roku 2020 viac ako 20 miliárd. Dôsledkom tohto rastu je zväčšujúci sa počet prvkov, ktoré v takejto komplexnej sieti môžu zlyhať. 

Medzi hlavné sieťové problémy, ktoré môžu mať zásadný dopad na organizáciu, patria hlavne: 
· Slabé zabezpečenie – Jednou z najbežnejších príčin sieťových problémov je bezpečnosť alebo skôr nedostatok zabezpečenia. Podľa Ponemon Institute sú dve tretiny všetkých narušení sietí spôsobené bezpečnostnými medzerami, ľudskými chybami a nedbalosťou.
· Zmeny konfigurácie – Počas pridávania alebo odoberania zariadení zo siete, doplňovania nových funkčností, migrácie systémov alebo realizácie podstatných zmien v existujúcich aplikáciách dochádza k zmenám siete a jej konfigurácie, čo môže viesť k zníženiu jej výkonnosti a integrity.
· Manuálna správa – Manuálna správa a zásahy, neefektívne sieťové postupy a procesy a neúplný prehľad o prevádzke a výkonnosti siete môžu znižovať mieru inovácií a konkurencieschopnosť. Štúdia od Veriflow ukazuje, že na manuálne vykonávané procesy sa spolieha 69 % organizácií.
· Absencia priorizovania kľúčových aplikácií – Videoaplikácie ako Netflix či YouTube môžu spotrebovať podstatnú časť prenosovej kapacity organizácie. Kritické aplikácie tak spomaľujú svoje spustenie alebo úplne zamrznú. Výsledok: strata dát, strata produktivity, frustrovaní užívatelia.

„IT administrátori a informační manažéri dnes stoja pred úlohou, ako vyhovieť náročnejším požiadavkám biznis používateľov na výkonnosť IT a pritom zachovať integritu svojich stále komplexnejších sietí. Aktuálne problémy svojich firemných sietí dnes môžu identifikovať a vyriešiť pomocou nástrojov na priebežné vyhodnocovanie prevádzky, automatizované skenovanie a priorizáciu dôležitých podnikových aplikácií“, dodal Zdeněk Bínek.