piatok 11. októbra 2019

Aktuálne: Svetový deň obezity

Miera nadváhy a obezity narastá na celom svete a ani jednej krajine sa zatiaľ nepodarilo zvrátiť epidémiu obezity. Ide žiaľ o jav, ktorý sa neobmedzuje len na dospelých. Potvrdila to tiež správa OECD o ekonomickom vplyve obezity s alarmujúcim pohľadom vplyvu obezity na deti.

Kvalita života príliš veľkého množstva ľudí je dnes negatívne ovplyvnená obezitou. Svetová federácia obezity žiada, aby sa prevencia, liečba a zvládanie obezity zahrnuli ako súčasť základných zdravotníckych služieb do univerzálneho zdravotného pokrytia a správa OECD predstavuje silný dôvod, aby vlády krajín OECD uprednostnili preventívne balíky. Čo je tiež mimoriadne znepokojivé, je hospodársky vplyv obezity. Krajiny OECD v súčasnosti vynakladajú 8,4 % svojich rozpočtov na zdravotníctvo na liečbu chorôb súvisiacich s obezitou. A toto číslo bude naďalej rásť! Zaťaženie zdravotných systémov je neudržateľné a správa je silným dôvodom na zásahy zamerané na celú populáciu (napríklad zobrazovanie výživových informácií o potravinách a jedálnych lístkoch), pričom sa zároveň uznáva, že v systéme zdravotníctva obezitu možno riešiť. Svetová federácia obezity uznáva obezitu ako chorobu a podporuje komplexný prístup od prevencie k manažmentu a od jednotlivca k celej spoločnosti.

Na Slovensku trpí nadváhou takmer 40 % a obezitou vyše 25 % populácie. Rovnako alarmujúco narastá počet detí a dospievajúcich s nadváhou a obezitou. Podľa dostupných informácií sú súčasní 18-roční chlapci asi o 9 centimetrov vyšší a o 7,7 kg ťažší ako ich rovesníci v roku 1951. Dievčatá sú na tom lepšie, sú síce vyššie o 5 centimetrov ako ich rovesníčky v roku 1951, ale hmotnosť sa u nich výrazne nezmenila. Nepriaznivý trend u detí potvrdzuje aj porovnanie výskytu nadmernej hmotnosti a obezity za roky 2001 a 2011. Výskyt obezity v tomto období sa zdvojnásobil, v súčasnosti dosahuje u 10-12 ročných chlapcov 10 %, a u 7-12 ročných dievčat 8,5 %. Podiel nadmernej hmotnosti vrátane obezity vzrástol u 10-12 ročných chlapcov na 25 %, u 16-18 ročných dievčat na 13 %. Nepriaznivé zistenia sa prejavujú na náraste chronických neprenosných ochorení, nadváha zvyšuje riziko vzniku kardiovaskulárnych chorôb o 34 %, obezita až o 104 %. Nadváha a obezita spôsobujú aj ďalšie závažné zdravotné ťažkosti, sú aj jednou z príčin diabetu 2. typu, podieľajú sa na vzniku aterosklerózy, zvyšujú riziko vzniku nádorov, zaťažujú kĺby, spôsobujú psychické a ďalšie problémy.
Účinným spôsobom ako predísť neželanému nárastu hmotnosti je podľa odborníkov dodržiavanie zásad zdravého životného štýlu, predovšetkým vyvážený príjem a výdaj energie a pravidelný pohyb. K základným pravidlám zdravej výživy patrí uprednostňovanie ovocia, zeleniny, jedál s vlákninou, celozrnného pečiva a obmedzenie, alebo úplné vylúčenie údenín, vyprážaných, mastných a ťažkých jedál.