utorok 8. októbra 2019

Novinka: Návod na oznamovanie zraniteľností

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT zverejnilo Návod na oznamovanie zraniteľností. Slúži ako pomôcka pre bezpečnostných výskumníkov, vývojárov softvéru, výrobcov hardvéru a zariadení, ale aj pre verejnosť. 

V návode sa uvádza podrobný postup a odporúčané kroky pri oznamovaní novoobjavených zraniteľností, ale aj postup pri oznamovaní už existujúcich zraniteľností nájdených na prevádzkovaných systémoch a službách. Návod je dostupný zadarmo na webovej stránke Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK CERT www.sk-cert.sk.

Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT, zriadené na NBÚ 1. septembra 2019 transformáciou Národnej jednotky SK-CERT, je akreditovaným členom organizácie Trusted Introducer a zároveň aj členom v organizácii FIRST (Forum of Incident Response Security Teams) s globálnym členstvom 490 tímov z 92 štátov.