utorok 8. októbra 2019

Trend: Rekordný predaj kolaboratívnych robotov zvyšuje dopyt po koncových nástrojoch

Podľa najnovšej správy World Robotics Report publikovanej IFR potvrdzuje 23% rast predaja kolaboratívnych robotov v roku 2018 silný dopyt po koncových nástrojoch (EOAT). V roku 2018 bolo predaných takmer 14.000 nových ramien kolaboratívnych robotov. 

Vôbec po prvý raz obsahuje správa World Robotics Report špeciálnu analýzu trhu kolaboratívnych robotov (cobotov). IFR správa zdôrazňuje, že jedným z kľúčových motorov rozšírenia cobotov budú inteligentné komponenty typu inteligentných uchopovačov s plug&play rozhraním a jednoduchým programovaním. Ak bude tento rast pokračovať rovnakým tempom, potom sa v priebehu troch rokov trh s cobotmi prakticky zdvojnásobí a bude predstavovať veľkú príležitosť pre dodávateľov koncových nástrojov.

V Českej republike bolo v roku 2018 predaných vyše 2.700 všetkých priemyselných robotov (vrátane cobotov), pričom ich hustota sa zvýšila zo 119 na 135 robotov na 10.000 pracovníkov. Na Slovensku vzrástla hustota využívaných robotov na 165 na 10.000 pracovníkov. Lídrami na globálnom trhu sú Singapur (s hustotou 831 robotov), Južní Kórea (774 robotov) a Nemecko (338 robotov). V roku 2018 bolo dodaných na globálny trh celkom 422.000 priemyselných robotov, teda o 6 % viac ako v roku 2017.