utorok 8. októbra 2019

Trend: Technológie na rozpoznávanie tváre

V roku 2017 predstavoval trh s technológiami na rozpoznávanie tváre 4 miliardy dolárov (3,643 miliardy eur). Predpokladá sa, že do roku 2022 narastie na 7,7 miliardy dolárov. Na raste sa budú podieľať najmä bezpečnostné a komerčné aplikácie. 

Francúzska vláda ohlásila začiatkom októbra svoj plán nasadiť nový program digitálnej totožnosti už v novembri 2019. Súčasťou programu Alicem bude rozpoznávanie tváre povinné pre všetkých občanov. Francúzsko by sa tak stalo prvou európskou krajinou, ktorá využíva technológie 'facial recognition' v štátnej správe. Krajina má vybudovanú sieť bezpečnostných monitorovacích centier, kde má rozdelené kompetencie pre jednotlivé bezpečnostné úrovne. Na vstup do systému vytvorila vláda aplikáciu, ktorú si občan stiahne. Digitálna totožnosť sa používateľovi vytvorí porovnaním pasovej fotografie a selfie videa, ktoré používateľ nahrá z viacerých uhlov a s rôznymi výrazmi tváre. 

Francúzsky orgán pre dohľad na ochranu osobných údajov je však toho názoru, že Alicem porušuje nariadenie GDPR vo viacerých bodoch, najmä v časti, kde je potrebný súhlas so zberom osobných údajov. Skupina na ochranu súkromia už podala žalobu proti vláde za to, že francúzski občania si novú digitálnu totožnosť budú môcť vytvoriť len prostredníctvom aplikácie pre systém Android. Rozpoznávanie tváre bude, navyše, jediným spôsobom overenia identity.
Aplikácia je v skúšobnej prevádzke už šesť mesiacov. Sprevádza ju príhoda, keď sa hekerovi podarilo získať prístup do vládnej aplikácie na zasielanie správ za necelú hodinu. 

Podľa Alison Slovakia je už v Ázii viacero krajín, ktoré prevádzkujú rozpoznávanie tváre ako súčasť štátnych služieb. Patrí sem Singapur, Čína aj India, kde sa na overenie totožnosti používa snímanie očnej dúhovky.
Rozpoznanie tváre (facial recognition) je spôsob, ako rozpoznať ľudskú tvár pomocou technológie. Systém využíva na mapovanie rysov tváre z fotografie alebo videa biometriu, porovnáva informácie s databázou známych tvárí a zisťuje zhodu. Technológia takto pomáhať overiť osobnú totožnosť a zároveň devastuje ochranu súkromia.