streda 20. novembra 2019

Bratislava: Cirkulárna mapa

Inštitút cirkulárnej ekonomiky zverejnil na Facebooku prvú cirkulárnu mapu Bratislavy s miestami, ktoré podporujú myšlienky zerowaste, uprecyklácie a zeleného podnikania.

Bratislava má svoju cirkulárnu mapu, ktorá je akýmsi návodom, ako s odpadom nakladať zodpovednejšie. Obsahuje vyše 400 miest v hlavnom meste, ktoré pomáhajú predchádzať vzniku odpadu, napríklad second handy, knižnice, komunitné kompostoviská, bezobalové obchody alebo zberné dvory. Jednotlivé miesta sú na mape očíslované a rozlíšené farbami pre väčšiu prehľadnosť. Mapa vznikla ako diplomová práca mladej študentky Dominiky Lorencovej.

Slovensko každoročne vyprodukuje viac ako 2 milióny ton komunálneho odpadu. Viac ako polovica z neho končí na skládkach. Cieľom cirkulárnej ekonomiky (obehové hospodárstvo) je odpad nevytvárať, ale využívať ho ako zdroj materiálu alebo energie. Cirkulárna ekonomika je stratégiou udržateľného rozvoja, ktorá vytvára funkčné a zdravé vzťahy medzi prírodou a ľudskou spoločnosťou. Základné princípy sú založené na myšlienke, aby všetky produktové a materiálové toky mohli byť opätovne zapojené do svojho cyklu po ich použití, kde sa stanú opätovne zdrojmi pre nové produkty a služby.