streda 20. novembra 2019

EU: Podpora agropotravinárskych výrobkov

Európska komisia v roku 2020 pridelí 200,9 milióna EUR na financovanie propagačných akcií pre poľnohospodársko-potravinárske výrobky Európskej únie (EÚ) doma aj v zahraničí. Cieľom politiky EÚ v oblasti propagácie agropotravinárskych výrobkov je pomôcť tomuto odvetviu využiť výhody rozširujúceho sa a stále dynamickejšieho globálneho agropotravinárskeho trhu, zvyšovať informovanosť o systémoch kvality vrátane ekologických výrobkov a pomáhať výrobcom v prípade, že budú čeliť narušeniam trhu.

V roku 2020 bude viac ako polovica rozpočtu (118 miliónov EUR) smerovať na kampane zamerané na trhy mimo EÚ s vysokým potenciálom rastu, ako sú Kanada, Čína, Japonsko, Kórea, Mexiko a Spojené štáty americké. Medzi oprávnené sektory patria mlieko a syry, stolové olivy a olivový olej a vína. Očakáva sa, že vybrané kampane zvýšia konkurencieschopnosť a spotrebu agropotravinárskych výrobkov EÚ, zvýšia ich profil a zvýšia podiel na trhu v týchto cieľových krajinách. Kampane budú tiež informovať spotrebiteľov z celého sveta o rôznych systémoch kvality a označeniach EÚ, akými sú zemepisné označenia alebo ekologické výrobky. Ďalším zameraním kampaní bude zdôrazniť vysoké normy bezpečnosti a kvality, ako aj rozmanitosť a tradičné aspekty agropotravinárskych výrobkov EÚ. Nakoniec sa v rámci EÚ zameria na podporu zdravého stravovania a na zvýšenie spotreby čerstvého ovocia a zeleniny v rámci vyváženej stravy.

Výzvy na predloženie návrhov na nadchádzajúce kampane do roku 2020 sa uverejnia v januári 2020. Široká škála subjektov, obchodné organizácie, organizácie výrobcov a agropotravinárske skupiny zodpovedné za propagačné činnosti, môžu požiadať o financovanie a predložiť svoje návrhy. Takzvané „jednoduché“ programy môže predložiť jedna alebo viac organizácií z tej istej krajiny EÚ; „viacnásobné“ programy pochádzajú najmenej z dvoch národných organizácií z najmenej dvoch členských štátov alebo z jednej alebo viacerých európskych organizácií.

V roku 2020 je 100 miliónov EUR určených na jednoduché programy, zatiaľ čo 91,4 milióna EUR bude určených na viacprogramové programy. Ďalších 9,5 milióna EUR sa vyčlení na vlastné iniciatívy Európskej komisie. Medzi ne patrí účasť na veľtrhoch a komunikačných kampaniach, ako aj diplomatické ofenzívy vedené európskym komisárom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a sprevádzané obchodnou delegáciou. Tieto iniciatívy sa budú ďalej posilňovať o ďalších 17,2 milióna EUR, ktoré sú k dispozícii v rámci programov zameraných na viacnásobnú propagáciu z roku 2019. To predstavuje dodatočnú podporu pre syry a maslo, olivový olej a stolové olivy na náročnom globálnom trhu.