utorok 19. novembra 2019

Výzva: Podpora pre elektromobily

Počet elektromobilov na Slovensku by sa mal v budúcom roku zvýšiť aj vďaka podpore štátu. Ministerstvo hospodárstva zverejnilo dlho očakávané podmienky poskytnutia dotácie na kúpu elektromobilov. Na nákup nového vozidla s čisto elektrickým pohonom bude možné získať príspevok 8 tisíc eur, v prípade plug-in hybridného vozidla to bude 5 tisíc eur. O dotáciu môžu požiadať fyzické osoby, podnikatelia aj verejná správa. Maximálna obstarávacia cena vozidla, na ktoré bude možné získať dotáciu, je 50.000 eur s DPH. Prvé žiadosti bude možné podať 17. decembra a celkovo je na podporu nákupu určených päť miliónov eur. 

Rezort hospodárstva zverejnil podmienky poskytnutia dotácie na svojom webe, ako aj na špeciálnej internetovej stránke chcemelektromobil.sk, cez ktorú sa bude možné od decembra zaregistrovať, a tým požiadať o poskytnutie dotácie. Ministerstvo hospodárstva je vyhlasovateľom výzvy, jej administrátorom je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Výzva je otvorená až do vyčerpania 5 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Hoci sú podmienky prideľovania dotácie zverejnené už od 18. 11. 2019, oprávnené žiadosti bude možné podávať až po uplynutí zákonom stanovenej mesačnej lehoty - teda 17. 12. 2019. Keďže však rezort predpokladá zvýšený záujem a chce sa vyhnúť veľkému prvotnému náporu, on-line systém registrácie bude spustený už 11. decembra 2019. Záujemcovia sa tak budú môcť registrovať cez jednoduchý formulár, do ktorého vyplnia kontaktné údaje, cez webovú stránku hcemelektromobil.sk, kde nájdu aj ďalšie podrobné informácie. Žiadateľ dostane pridelený jedinečný kód a zarezervuje sa požadovaná výška dotácie. Výzvu na oficiálne podanie žiadosti však zaregistrovaní žiadatelia dostanú až po 17. decembri 2019. Z bezpečnostných a technických dôvodov bude elektronická on-line registrácia možná iba v pracovných dňoch od 12:00 do 20:00 hod.

Zoznam vyhodnotených žiadostí sa bude priebežne zverejňovať a úspešní žiadatelia budú mať po podpise zmluvy 12 mesiacov na to, aby si auto kúpili a následne im štát refunduje dotáciu. Automobil budú musieť vlastniť minimálne dva roky a nebudú môcť využiť lízing. Fyzická osoba nepodnikateľ a subjekty verejnej samosprávy budú mať možnosť získať podporu na maximálne jedno vozidlo, podnikateľov bude obmedzovať maximálna povolená výška dotácií od štátu v súlade s legislatívou Európskej únie. Ministerstvo plánuje ešte pred spustením elektronickej on-line registrácie pripraviť pre záujemcov informačné stretnutie. Miesto a čas bude možné nájsť na internetovej stránke ministerstva, ako aj na chcemelektromobil.sk. Na otázky budú odborníci priebežne odpovedať aj elektronicky.

Ministerstvo hospodárstva pokračuje aj v ďalšej podpore elektromobility. V najbližšej dobe vyhodnotí prvé kolo podpory výstavby siete nabíjacích staníc pre samosprávy a pripravuje aj jeho ďalšie pokračovanie. Rezort sa v súčasnosti nechystá využiť možnosť tzv. šrotovného, ani podporu ďalších alternatívnych palív.