štvrtok 21. novembra 2019

EU: Due Diligence Ready!

Európska komisia spustila on-line portál, ktorý poskytuje podnikom návod, ako skontrolovať zdroje kovov a minerálov vstupujúce do ich dodávateľských reťazcov - tzv. proces povinnej starostlivosti. 

Zámerom je pomôcť zabezpečiť, aby používanie surovín rešpektovalo ľudské práva a zároveň zlepšilo transparentnosť a zodpovednosť vo všetkých hodnotových reťazcoch:
- Portál poskytne podnikom informácie a školiace materiály na vykonávanie tzv. povinnej starostlivosti. Je určený najmä pre malé a stredné podniky, ale všetky spoločnosti, ktoré vo svojich dodávateľských reťazcoch používajú nerasty a kovy, sú vyzvané, aby ho používali.
- Ponúkne usmernenie k zodpovednému získavaniu kovov a minerálov, najmä cínu, tantalu, volfrámu a zlata. Tieto kovy a minerály sa používajú pri výrobe každodenných výrobkov, akými sú mobilné telefóny, autá či šperky. Portál pomôže spoločnostiam dosiahnuť súlad s nariadením EÚ o zodpovednom získavaní nerastných surovín, ktoré stanovuje požiadavky náležitej starostlivosti pre dovozcov týchto kovov a nerastov do EÚ  (tzv. Nariadenie o konfliktných mineráloch).
- Zlepšením transparentnosti v hodnotovom reťazci  Due Diligence Ready! pomôže podnikom reagovať na rastúce povedomie a dopyt po udržateľných výrobkoch a službách a prispievať k pozitívnemu vývoju v odvetví nerastov a kovov.

Minerálne zdroje majú veľký potenciál pre našu ekonomiku, najmä pre strategické obchodné oblasti, akými sú batérie, vysokovýkonná výpočtová technika alebo mikroelektronika. Ak sa však ťažia v oblastiach postihnutých konfliktom alebo vo vysoko rizikových oblastiach, môžu prispieť k pokračovaniu násilných stretov a porušovaniu ľudských práv. To vyvolalo obavy medzi zákazníkmi, dodávateľmi, regulačnými orgánmi, investormi, mimovládnymi organizáciami a občanmi, ktorí čoraz viac žiadajú spoločnosti vrátane malých a stredných podnikov, aby preukázali, že nerastné suroviny a kovy vstupujúce do ich dodávateľských reťazcov neprispeli k aktivitám poškodzujúcim ľudí.

Európska únia schválila v máji 2017 nariadenie o zodpovednom získavaní nerastných surovín, ktoré sa označuje aj ako „nariadenie o konfliktných mineráloch“. Nové pravidlá zabezpečia, aby sa nerastné suroviny, ktoré používajú európske priemyselné odvetvia, získavali zodpovedne a príjmy sa odklonili od povstaleckých skupín, konfliktov a teroru. Nariadenie tiež podporuje rozvoj miestnych spoločenstiev a podnikov. Pravidlá sa budú vzťahovať až na 95% dovozu od 1. januára 2021. Medzitým sa Európska komisia a členské štáty EÚ budú usilovať o vytvorenie potrebných štruktúr na zabezpečenie vykonávania nariadenia v celej EÚ.