utorok 19. novembra 2019

Výzva: Wifi pre teba

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu otvoril v poradí šieste kolo dopytovej výzvy pre mestá a obce, aby mohli na svojom území ľahšie zaviesť bezplatné bezdrôtové internetové pripojenie. K dispozícii je suma takmer 5,3 milióna eur.

O zriadenie bezplatných wifi zón je veľký záujem. Na výzvu úradu doteraz zareagovalo celkovo 454 žiadateľov. Takmer 300 z nich už má schválenú zmluvu v objeme 3.761.970,07 eura a wifi už reálne funguje v 15 mestách a obciach. Ostatné sú v procese zriaďovania. Šieste kolo dopytovej výzvy je otvorené od 13. novembra 2019 do 13. februára 2020, alebo do vyčerpania predpokladanej alokácie na výzvu. Úrad vicepremiéra sa snaží prihlasovanie čo najviac zjednodušiť. Keď starostovia a primátori podajú žiadosť elektronicky cez systém ITMS2014+ a prihlásia sa cez svoje eID, veľa údajov za nich systém automaticky vyplní. Pripravený je aj vyplnený vzor žiadosti.
Mestá a obce na Slovensku majú v rámci tejto výzvy možnosť vybudovať na svojom území bezplatné wifi zóny pre obyvateľov i turistov. Tie je možné zriadiť na verejných priestranstvách, akými sú stanice, parky, knižnice, priestory pred mestským či obecným úradom, teda všade tam, kde je zabezpečený prístup verejnosti. Obec či mesto môže na jeden projekt dostať podporu maximálne 15.000 eur. Na základe pravidiel financovania z eurofondov sa však na financovaní vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov musia podieľať aj samotní žiadatelia. Cieľom je zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť projektu, a tak musia žiadatelia zároveň vyčleniť dostatočné finančné prostriedky vo svojich rozpočtoch i na prevádzku wifi zón.