pondelok 3. februára 2020

BREXIT: A čo ďalej?

Národná banka Slovenska pripravila užitočné informácie o finančných zmenách v súvislosti s Brexitom. Slováci sú totiž 11. najpočetnejší národ žijúci v UK (cca 100 tisíc) a viacerí majú na Slovensku rodinu či známych.

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ) nemá žiadny dopad na cezhraničné platby, vrátane SEPA platieb, keďže Veľká Británia naďalej zostáva súčasťou SEPA oblasti. To znamená, že aj po 31.1. 2020 bude možné naďalej zasielať SEPA platby zo Slovenska do Spojeného kráľovstva a prijímať SEPA platby z Británie na Slovensko, a to rovnakým spôsobom ako doteraz. Žiadne zmeny nenastanú ani pri platbách platobnými kartami, či už pri nákupoch na internete alebo pri platbách u obchodníkov, alebo pri výberoch z bankomatu v Británii.

Aktívne zmluvy s finančnými inštitúciami (napríklad, ak má Slovák poistenú nehnuteľnosť britskou poisťovňou) ostávajú v platnosti až do konca ich termínu - je to štandardný zmluvný vzťah klienta s poskytovateľom. Bez nových povolení sa ale zatiaľ po skončení prechodného obdobia nebudú môcť uzatvárať nové zmluvy. Systém nových povolení a ich fungovanie sa bude vyjednávať práve počas prechodného obdobia. Podiel britských poisťovní na slovenskom trhu je malý, len 1 % z objemu hrubého predpísaného poistného. NBS nemá k dispozícii štatistiku počtu zmlúv, resp. počtu klientov. Zo štatistických dát je však vidieť, že najväčšia časť hrubého predpísaného poistného, ktoré pochádza zo Spojeného kráľovstva, sa týka produktov, ktoré kryjú veľké riziká (poistenie majetku profesionálnych klientov).

V rámci systému ochrany vkladov Spojeného kráľovstva a vkladov v pobočkách tretích krajín (EÚ) bude dôležité, ako sa EÚ a Spojené kráľovstvo dohodnú počas prechodného obdobia. Ak sa nedohodnú, britské banky, ktoré majú pobočky v EÚ, sa budú musieť zapojiť do európskej schémy ochrany vkladov. SR je vo finančných službách dnes v pozícii tzv. hostiteľského štátu - finančné inštitúcie so sídlom v Spojenom kráľovstve pôsobia v SR prostredníctvom notifikácie bez potreby príslušného povolenia. Slovenské finančné inštitúcie možnosť pôsobenia vo Veľkej Británii takmer nevyužívajú, resp. objem je veľmi malý. Po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ budú môcť jeho finančné inštitúcie poskytovať finančné služby len na základe povolenia alebo súhlasu príslušného orgánu dohľadu, teda Národnej banky Slovenska v prípade SR, po skončení prechodného obdobia, ak sa obe strany nedohodnú nabližších podmienkach.

Prechodné obdobie trvá do konca tohto roka, s možnosťou raz ho predĺžiť, najviac však o ďalšie dva roky. Počas tohto prechodného obdobia bude EÚ so Spojeným kráľovstvom rokovať o budúcich vzťahoch, aj finančných. To, ako budú fungovať po jeho skončení, bude závisieť práve od výsledku rokovaní.