štvrtok 6. februára 2020

Výzva: Podpora slovenských poľnohospodárov


Slovenskí poľnohospodári sa môžu zapojiť do ďalších dvoch nových výziev prostredníctvom štátnej pomoci. Prvou je poskytnutie podpory na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat a druhou podpora platby poistného v poľnohospodárskej výrobe.
 
Agrorezort sa vracia k niekdajšej podpore zvozu a likvidácie uhynutých častí zvierat. V rámci štátnej pomoci Pôdohospodárska platobná agentúra nepriamo podporí poľnohospodárov až do vo výšky 100 % ich nákladov na odstraňovanie mŕtvych hospodárskych zvieratá do 75 % nákladov na likvidáciu týchto mŕtvych hospodárskych zvierať. Žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu uhynutých zvierat a na poistné v roku 2020 môžu predkladať oprávnení žiadatelia v termíne od 5. februára do 4. marca 2020. Vo výzve sú žiadatelia oslobodení od predkladania niektorých potvrdení, a to potvrdenie z Obchodného registra, Živnostenského registra, zo Sociálnej poisťovne, zo všetkých zdravotných poisťovní, z registra trestov a daňového úradu.


Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila s rovnakým termínom predkladania žiadostí od 5. februára do 4. marca 2020 aj výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2020 na opatrenie dotácia na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe. Ide o pomoc, ktorú štát poskytol poľnohospodárom aj vlani. Každoročné preplatenie časti ročného poistného je pre nich mimoriadne dôležité práve v čase, kedy sa následky klimatických zmien podieľajú aj na nižších úrodách poľnohospodárskych plodín.