štvrtok 6. februára 2020

On-line: Absolventi v praxi

Na portáli o uplatniteľnosti absolventov škôl uplatnenie.sk sú dostupné prvé informácie o absolventoch, ktorí ukončili školu v roku 2018. Po zadaní konkrétnej školy a študijného odboru sa zobrazí kariérne uplatnenie absolventov strednej a vysokej školy na Slovensku podľa vyštudovaného odboru. 

Ide o súborné údaje z informačného systému ceny práce, informačného systému rezortu školstva, informačného systému služieb zamestnanosti a informačného systému Sociálnej poisťovne. Ambíciou rezortu práce je dodať do systému aj informácie od zdravotných poisťovní. Ďalšie údaje na portáli pribudnú v septembri tohto roka a opakovane v septembri v ďalších rokoch. Tento rok na jeseň sa tak zhodnotí pracovné uplatnenie absolventom z roku 2018 po dvoch rokoch. 

Problémom podľa rezortu práce zostava, že vysoké školy nepripravujú absolventov na uplatnenie na pracovnom trhu v odbore, ktorý študujú. Príkladom a jedným z výstupov nového systém je to, že najviac absolventov vysokých škôl z roku 2018 sa zamestná na pozícii predavača. Rovnaké uplatnenie bolo aj pri stredoškolákoch, avšak pozícia predavača sa dnes charakterizuje ako pozícia, pri ktorej sa vyžaduje stredoškolské vzdelanie.