štvrtok 6. februára 2020

EU: Podpora pre digitálne prevody

Európska investičná banka (EIB) a Azimo, európska služba pre prevod peňazí oznámili dohodu o rizikovom dlhu vo výške 20 miliónov EUR. Ide o podporu z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), finančného piliera investičného plánu pre Európu.

Pôžička pomôže spoločnosti Azimo urýchliť jej rozšírenie, vrátane rozvoja vlastnej automatizovanej platobnej platformy. V súčasnosti má sídlo v Krakove približne 130 zo 160 zamestnancov spoločnosti a financovanie EIB umožní spoločnosti rýchlejšie rozvíjať technický tím. Azimo bolo založené v roku 2012 a ponúka služby digitálneho cezhraničného prevodu peňazí. Doteraz vybudovalo sieť 20.000 miestnych bánk vo vyše 200 krajinách a teritóriách. V roku 2019 spoločnosť previedla viac ako 1 miliardu USD do celého sveta a jej služby využilo viac ako dva milióny zákazníkov. 

V poslednom desaťročí došlo na globálnom trhu prevodu peňazí k bezprecedentným zmenám. Zatiaľčo väčšina podnikania sa stále deje prostredníctvom tradičných poskytovateľov a retailových bánk, digitálni hráči - ktorí používajú nové technológie na zvýšenie rýchlosti a zníženie nákladov - narušujú priemysel a získavajú podiel na trhu. Tieto zníženia nákladov presadzuje OSN v rámci cieľov trvalo udržateľného rozvoja (cieľ 10.c): majú významný vplyv v rozvíjajúcich sa ekonomikách, kde prichádzajúce prevody od zahraničných pracovníkov často predstavujú vysoký podiel na celkovom HDP.

Podľa Svetovej banky dosiahol v roku 2018 objem globálnych remitencií 642 miliárd USD a predpokladá sa, že do roku 2021 dosiahne vyše 700 miliárd USD.