piatok 7. februára 2020

Bankrot: V januári najviac v Prešovskom kraji

V januári 2020 zbankrotovalo 1.160 obyvateľov Slovenska. Podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) to v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka s 1.141 osobnými bankrotmi predstavuje nárast iba o necelé dve percentá. A v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v decembri 2019 zbankrotovalo 2.703 dlžníkov, ich v januári 2020 bolo takmer o 60 % menej.

„Predpokladáme, že počet osobných bankrotov v roku 2020 neprekoná historické hodnoty z minulého roka, keď zbankrotovalo až 16.167 obyvateľov Slovenska, ale naďalej bude vysoký. Prvý mesiac tohto roka náš predpoklad potvrdzuje. Kým v minulom roku v jednom mesiaci priemerne zbankrotovalo 1347 dlžníkov, v januári 2020 ich zbankrotovalo takmer o 14 % menej", povedala Jana Marková, hlavná analytička. V prvom mesiaci tohto roka bolo najviac osobných bankrotov vyhlásených v Prešovskom kraji – 271, najmenej v Bratislavskom kraji - 50. Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v januári 2020 ich pripadalo na mužov 652 (56,21 %) a na ženy 508 (43,79 %). Najväčšou skupinou dlžníkov s osobnými bankrotmi boli muži a ženy vo veku od 40 do 49 rokov s podielom 29,66 %, za nimi nasledovali tridsiatnici s podielom 25,78 %.

Z dlhodobých štatistík spoločnosti vyplýva, že od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca januára 2020 zbankrotovalo už takmer 40.000 obyvateľov Slovenskej republiky. Zároveň v januári 2020 súdy zrušili 898 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich 814 bolo zrušených pre nedostatok majetku dlžníka a 84 po splnení konečného rozvrhu výťažku.