štvrtok 20. februára 2020

e-Kasa: Elektronické bločky

V odpadkových košoch končia aj na Slovensku denne tisícky papierových bločkov. Len málo slovenských spotrebiteľov pritom vie, že namiesto tlačených papierových bločkov môžu v predajniach od 1.7.2019 požiadať o zaslanie elektronickej kópie mailom. Elektronické bločky sú  ekologické, uchovajú údaje počas celého obdobia záruky a môžete si ich prehľadne uložiť a roztriediť.    

Predajcovia nemajú už od polovice minulého roka zákonom stanovenú povinnosť fyzicky vytlačiť pokladničný doklad. Od 1. júla 2019 bol prostredníctvom systému eKasa zavedený systém tzv. elektronických bločkov. Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient (ORP a VRP) môže obchodník kupujúcemu zaslať emailom, alebo sprístupniť v elektronickej forme, ak s tým kupujúci súhlasí a ak o to požiada ešte pred vytlačením pokladničného dokladu (elektronicky zaslať je možné len jeden originál pokladničného dokladu). 

Najmä malé obchody už túto možnosť zákazníkom ponúkajú. Cez virtuálnu pokladňu vytvoria bloček, systém im automaticky ponúkne možnosť tlače alebo zaslania bločka mailom. Keď si zákazník po opýtaní vyberie možnosť emailom, môže sám svoju adresu zadať do systému a bloček je odoslaný. Emailová adresa spotrebiteľa sa nikde neukladá, obchodník ju nevidí, všetko je teda v poriadku aj z hľadiska GDPR a ochrany osobných údajov. 

Nové opatrenie je dôležité z hľadiska ochrany životného prostredia, pretože recyklácia papierových bločkov nie je možná. Sú vyrobené zo špeciálneho termopapiera, ktorý obsahuje plnidlá a kvôli nim sa nerozloží. Množstvo nebezpečných chemikálií znemožňuje aj jeho kompostovanie. Patrí teda do zmesového odpadu.