pondelok 17. februára 2020

EU: Parlament schválil obchodnú a investičnú dohodu s Vietnamom

Európsky parlament (EP) odobril dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou (EÚ) a Vietnamom. Zákonodarcovia si od dohody sľubujú sprísnenie noriem a pravidiel v juhovýchodnej Ázii, ktoré by sa tak priblížili k štandardom v EÚ. Dohodu zároveň považujú za ďalší krok na ceste k voľnému obchodu s celým regiónom.

Dohoda o voľnom obchode by mala v priebehu desiatich rokov odstrániť temer všetky clá medzi Vietnamom a EÚ vrátane ciel na hlavné exportné artikle únie: stroje, automobily a chemické produkty. Vzťahuje sa aj na služby, napríklad v oblasti bankovníctva, námornej dopravy či pošty, pri ktorých budú mať podniky z EÚ lepší prístup na vietnamský trh. Firmy z EÚ sa budú môcť uchádzať aj o zákazky v rámci verejného obstarávania vyhlasovaného vietnamskou vládou či niektorými mestami vrátane Hanoja. Dohoda tiež poskytuje vo Vietname ochranu stošesťdesiatim deviatim jedinečným európskych výrobkom, medzi ktoré patrí aj slovenské tokajské víno.

Je to tiež nástroj na ochranu životného prostredia a podporu udržania pokroku, ktorý Vietnam dosiahol v sociálnych otázkach vrátane pracovných práv zamestnancov. Pre Vietnam predstavuje aj záväzok vo vzťahu k uplatňovaniu Parížskej dohody. Na základe tlaku EP sa Vietnam zaviazal ratifikovať dva dohovory Medzinárodnej organizácie práce: do roku 2020 by sa krajina mala prihlásiť k dohovoru o zrušení nútenej práce a do roku 2023 k dohovoru o slobode združovania. Platnosť dohody bude možné v prípade porušovania ľudských práv pozastaviť. 

Parlament tiež odobril uzatvorenie dohody o ochrane investícií. Dohoda počíta s vytvorením systému riešenia sporov medzi podnikmi a štátom, ktorý bude založený na nezávislých sudcoch. Poslanci následne prijali k investičnej dohode samostatné nelegislatívne uznesenie. 

Po súhlase Európskeho parlamentu musí dohodu o voľnom obchode formálne uzatvoriť Rada (ministrov) EÚ. Pred jej vstupom do platnosti sa obe strany musia vzájomne informovať o ukončení ratifikačného procesu. Dohoda o ochrane investícií si okrem súhlasu EP vyžaduje aj ratifikáciu jednotlivými členskými štátmi EÚ.

Vietnam je po Singapure v rámci Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) druhým najväčším obchodným partnerom EÚ. Objem obchodnej výmeny predstavuje ročne pri tovaroch 47,6 miliárd eur, v oblasti služieb je to 3,6 miliárd eur. Vývoz EÚ do Vietnamu rastie každoročne o 5% - 7%. Deficit obchodnej bilancie EÚ s Vietnamom dosahoval v roku 2018 približne 27 miliárd eur. EÚ dováža z Vietnamu najmä telekomunikačné zariadenia a odevné a potravinárske výrobky. Medzi hlavné vývozné artikle Únie smerujúce do Vietnamu patria stroje a dopravné zariadenia, chemické látky a poľnohospodárske produkty.